Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Pozvánka

Vážení rodičia,

srdečne Vás pozývame na prvé stretnutie rodičov budúcich prvákov ZŠ Mostná 3, Nové Zámky zaradených do jazykovej triedy v 1. ročníku v školskom roku 2019/2020, ktoré sa uskutoční

12. júna 2019 o 16.30 hod.

v priestoroch školy.

Program:

  1. Učebný plán jazykovej triedy.
  2. Organizačné pokyny.

 

PaedDr. Peter Halmeš

riaditeľ školy