Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Vynikajúce výsledky našich malých športovcov5.6.2019

Dňa 3. 6. 2019 sa na atletickom štadióne na Sihoti uskutočnilo 2. kolo DETSKEJ NOVOZÁMOCKEJ  OLYMPIÁDY v atletike. Našu školu veľmi úspešne reprezentovali žiaci 1. a 2. ročníka. Veď družstvo chlapcov v zložení Tomáš Paulovič 1.B, Jakub Ryška 1.C, Tobias Filo 2.A a Alex Péter 2.A obsadilo celkovo vynikajúce 1. miesto a družstvo dievčat v zostave Sofia Fišanová 2.A, Natália Hercová 2.B, Katrin Kissová 2.B a Lea Poláčiková 2.C veľmi pekné 3. miesto. Suverénom bol najmä Tobias Filo, ktorý získal vo všetkých kategóriách (skok do diaľky, beh na 60 m, beh na 500 m) zlatú medailu. Na stupňoch víťazov stáli i Alex Péter (2. miesto v behu na 500m) a Jakub Ryška (3. miesto v behu na 500m).

Našim malým športovcom blahoželáme a ďakujeme im za  úspešnú reprezentáciu školy.