Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Ukáž sa7.6.2019

Staré slovenské príslovie hovorí: Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom! Platilo to v minulosti a o to viac to platí v súčasnej dobe. Znalosť cudzích jazykov uľahčuje život nielen pri cestovaní, ale otvára dvere aj novým pracovným príležitostiam a vedie k porozumeniu medzi ľuďmi.

Naši žiaci sú si toho vedomí a aj preto, sa aj v tomto školskom roku zapojili už do 4. ročník jazykovej súťaže „Ukáž sa!“, ktorú ste po minulé roky poznali pod názvom „Present Yourself“. Tento ročník bol výnimočný v tom, že okrem anglického jazyka, sme si tento rok mohli vypočuť a prezrieť projekty aj v nemeckom a ruskom jazyku, dokonca odzneli prezentácie i po ukrajinsky, srbsky či čínsky. Súťaže sa zúčastnilo viac ako 70žiakov. Každí z nich sa na súťaž svedomito pripravil, za čo im všetkým patrí pochvala a vďaka!

...ale vyhrať môžu len tí najlepší a ich prezentácie sme si mohli pozrieť 29.5.2019. v školskej klubovni.

Všetkým víťazom srdečne gratulujeme.