Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Les ukrytý v knihe

Na  jar potešenie,

v lete ochladenie,

v jeseni obživenie,

v zime oteplenie.

Čo je to?

Áno,  je to strom. Touto hádankou sa začal náš školský projekt  Les ukrytý  v knihe. Týmto projektom sme chceli poukázať na význam stromov, lesa a lesníctva, na ochranu životného prostredia, na formovanie kladných postojov k prírode a súčasne aj na potrebu samotného čítania.

Projekt sa začal už v marci.  Hodiny literatúry ročníkov 1.-4. prebiehali v školskej knižnici. Žiakom sme predstavili knihu nielen po stránke obsahovej , umeleckej, ale sme ich aj upozornili na to, ako  vlastne knihy vznikajú. Krátkymi videoukážkami  žiaci zistili, ako sa z malého semenáčika stáva kniha, ktorá nám odhaľuje svoje tajomstvá.

Každá trieda mala za úlohu si vybrať jeden strom a ten bližšie spoznávať. Pracovali s náučnými knihami, encyklopédiami, vyhľadávali informácie na internete, priestor mala i vlastná tvorba, či už na hodinách výtvarnej výchovy, slovenského jazyka a literatúry, ale aj anglického jazyka. Dokonca žiaci 4.ročníkov sa zúčastnili Lesníckych dní vo Zvolene. Projekt neprebiehal však len vo vnútorných priestoroch školy, hneď ako to počasie dovolilo, vyšli sme si do blízkeho lesoparku alebo sme spoznávali a zoznamovali sa so stromami v areáli školy. Vytvárali sme si „kôrový herbár“,  z rôznych prírodnín /listy, kvietky, kamienky, plody/ vznikali mandaly,  zahrali sa pár intuitívnych hier s témou prírody. Nechýbalo ani čistenie ihriska, zbieranie odpadkov v blízkom okolí.

Vyvrcholením projektu bola spoločná výstavka prác v priestoroch školy na prízemí. Kto ste si ju nestihli pozrieť, máte možnosť aspoň cez fotodokumentáciu.

Mgr. Eva Moravčíková