Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Deň školy a rodiny19.6.2019

Žiaci školy, ich rodičia, starí rodičia, ale i široká verejnosť sa dňa 14.6.2019 stretla na Dni školy a rodiny na nádvorí našej školy ZŠ Mostná. Po príhovore pána riaditeľa sa v kultúrnom programe naši žiaci predstavili piesňami, básňami a pestrými tancami, ktorými vyjadrili vďaku svojim rodičom a blízkym.

S dobrou náladou a úsmevom na tvárach sa potom deti v sprievode svojich rodičov vybrali preskúmať jednotlivé stanovištia, ktoré boli pre ne pripravené, napr. hádzanie na kruh, chytanie rýb, streľba z luku, tvorenie s balónikmi, burza hračiek, kníh a bižutérie, maľovanie na tvár, skákanie na trampolíne, nafukovacom hrade alebo tigríkovi.

Po športových výkonoch dobre padlo občerstvenie v podobe chladených nápojov. Veru, nik nezostal ani hladný, veď pripravený bol guláš, opekačka pri ohníku a pre tých najmenších aj cukrová vata!

Počasie vyšlo na výbornú, rodičia i naši žiaci odchádzali z tejto akcie plní nadšenia. Spoločne sme oslávili a prežili veľký Deň školy a rodiny, deň plný hudby a tanca, zábavy, športových hier a súťaží.