Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Koniec šk. r. 2018/2019

Vyučovanie podľa rozvrhu bude do 19. 6.

Od 20. 6. budú mať žiaci 4 vyuč. hodiny. ŠKD bude od 11.40.

Obedy sa budú vydávať podľa nasledovného harmonogramu:

7. - 9. roč. od 11.15

5. – 6. roč. od 11.35

1. – 4. roč. – žiaci, ktorí nechodia do ŠKD od 11.45

1. – 4. ročník v ŠKD od 12.00 1. – 3. oddelenie, od 12.30 4. – 6. oddelenie

 

Oznamy školskej jedálne:

Od 20. 6. sa obedy v ŠJ budú vydávať do 13.15.

Žiaci sa môžu odhlásiť z obedov do konca šk. r. - do 24. 6.

28. 6. sa už z organizačných dôvodov nebude vydávať obed v ŠJ


V piatok 28. 6.

Slávnostné ukončenie šk. r. 2018/19 od 8.00 na školskom dvore. Program:

  • Príhovor riad. školy
  • Krátky kult. program
  • Ocenenie najlepších žiakov školy

V triedach - rozdávanie vysvedčení, poučenie o bezpečnosti cez prázdniny - do 9.40 h.

Obed v ŠJ - nebude

ŠKD – do 11.00