Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Slávnostné otvorenie šk. r. 2019/202026.8.2019

Vážení rodičia, milí žiaci!

Oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie šk. r. 2019/2020 sa uskutoční v pondelok 2. septembra 2019 o 8.00 na nádvorí školy (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični):

  • o 8.00 - príhovor riaditeľa školy, krátky kultúrny program,
  • o 8.30 - odchod žiakov s triednymi učiteľmi do tried - úvodné organizačné pokyny, záväzné prihlášky na obedy v ŠJ,
  • o 10.00 - ukončenie.

 

Ďalšie informácie:

Školská jedáleň - obedy v ŠJ sa budú vydávať od 3. 9. na základe záväznej prihlášky.

Školský klub detí - činnosť ŠKD bude od 3. 9. ráno pred vyučovaním od 6.30 a po vyučovaní do 17.00. Deti odchádzajú s rodičom, príp. s inou osobou  na základe zápisného lístku alebo na písomné požiadanie rodiča. Mesačný poplatok za ŠKD je 12 €.

Vyučovanie bude od 3. 9. prebiehať podľa rozvrhu:

1. ročník:

3. 9. a 4. 9. do 11.00,

5. 9. a 6. 9. do 11.40,

- po vyučovaní pôjdu žiaci na obed a v činnosti pokračuje ŠKD.

2. - 4. ročník:

3. 9. a 4. 9. do 11.40,

5. 9. a 6. 9. - podľa rozvrhu,

- po vyučovaní pôjdu žiaci na obed a v činnosti pokračuje ŠKD.

5. - 9. ročník:

3. 9. a 4. 9. do 12.35,

5. 9. a 6. 9. - podľa rozvrhu.

Od 9. 9. bude vyučovanie prebiehať vo všetkých ročníkoch podľa rozvrhu.


Želáme Vám všetkým úspešný štart do nového školského roku!