Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Bicyklový výlet detí 4. ročníka

Bicyklový výlet detí  4.ročníka

Dopravné popoludnie pre štvrtákov zo školského klubu detí  sa dňa 23. septembra 2019 uskutočnilo na cyklotrase pozdĺž rieky Nitry  a naším cieľom bola jazda zručnosti na bicykli a kŕmenie zvieratiek v lesoparku Berek. Na spiatočnej ceste mali deti  oddychovú prestávku aj na detskom ihrisku na Čerešňovej ulici. Za účinnej spolupráci pána Breznického,  dedka nášho žiaka,   ktorému touto cestou ďakujeme za pomoc, sme sa bezpečne  z výletu vrátili.

Mgr. Alžbeta Sokolová