Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Európsky deň jazykov

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) koná každoročne už od roku 2001.

Na našej škole sme tento významný deň oslávili 27.9.2019 špeciálnym programom pre žiakov 5. – 9. ročníka. Pre triedy boli pripravené 4 stanovištia /ruština, angličtina, nemčina a slovenčina/ so zaujímavým a netradičným vyučovaním.

Ruština

Tak ako po iné roky, aj tento rok sa pri príležitosti EDJ predstavili  žiaci, ktorí sa učia ruský jazyk. Boli to žiaci 8.A a žiak 9.A triedy. Hovorí sa, že iný kraj , iný mrav. Svojim spolužiakom priblížili ruské Vianoce a slávenie Nového roka – históriu i tradície. Naučili ich tradičnú novoročnú pesničku V lesú rodilas jolačka, frázu, ktorú ruské deti kričia pri zažínaní novoročnej jedličky.. Vianoce bez Mrázika by boli ako bez stromčeka. Mrázika, Nastenku, Ivana a Marfu poznajú všetky vekové kategórie. Netradičnú hodinu ruštiny spestrili scénkou z  filmu Mrázik a pridali ešte pár zaujímavostí z natáčania filmu. Aktívni žiaci boli odmenení sladkou odmenou.

p.uč. Garaiová

Angličtina

Deti sú od prírody veľmi súťaživé a preto sme si pre nich na stanovišti anglického jazyka pripravili kvíz o najvýznamnejších anglicky hovoriacich krajinách. Kvíz sa skladal z viacerých vedomostných okruhov, ako napr.: vlajky, história či šport. Žiaci museli pri prechádzaní jednotlivými otázkami v rámci svojej skupiny spolupracovať ako tím, aby dosiahli čo najvyššie skóre. Víťazmi kvízu sa stali žiaci 9.A, ktorí nazbierali neuveriteľných 6 600 bodov, za čo dostali aj sladkú odmenu.

p.uč. Hoppanová

 

Nemčina

20 zaujímavostí o Nemecku, o ktorých ste možno ani nepočuli, sme prostredníctvom prezentácie a šikovných pomocníkov predostreli v časti venovanej nemeckému jazyku. Žiaci sa oboznámili s najdlhším slovom (79 písmen), s históriou značiek ADIDAS A PUMA, či napríklad s tým, že známy „Oktoberfest“ nezačína v októbri. Aby nemčina nevyznela ako jazyk náročný na učenie, že aj s nemčinou sa dá dobre zabaviť, zaspievali sme si chytľavé melódie a ukazovačky, ktoré rozhýbali všetky naše kosti. Na záver sme si pozreli video, ako to dopadne, keď sa ani jeden cudzí jazyk nenaučíš poriadne. J

p.uč. Trnková

 

Slovenčina

V časti, ktorá bola venovaná slovenskému jazyku, si žiaci už tradične mohli pozrieť divadelnú scénku v podaní deviatakov. Okrem Ľ. Štúra ich tento rok o histórii Slovákov a Slovanov poučili aj slovanskí bohovia, ktorí nám všetkým pripomenuli dôležitosť našej kultúry a histórie, na ktorú nesmieme zabudnúť.

p.uč. Černáková

 

Veríme, že si s nami naši žiaci užili tento výnimočný deň a že si z neho odniesli nové a zaujímavé informácie o krajinách a jazykoch, ktoré sa na našej škole učia.