Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Európsky deň jazykov na Mostnej 2020

Stalo sa už tradíciou, že jednou z prvých akcií na začiatku školského roka býva pripomenutie si Európskeho dňa jazykov. Jeho cieľom je povzbudiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa učili viac jazykov, bez ohľadu na vek, zamestnanie, v škole, ale aj mimo nej. Tento deň sa oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.

Medzi všeobecné ciele patrí pozdvihnutie povedomia o:

  • bohatej jazykovej rozmanitosti Európy, ktorú je treba zachovávať a chrániť;
  • potrebe diverzifikovať škálu jazykov, ktoré sa ľudia učia (vrátane menej používaných jazykov), ktorá vyúsťuje do plurilingvizmu/viacjazyčnosti;
  • potrebe ľudí nadobudnúť určitú úroveň ovládania dvoch alebo viacerých jazykov, aby sa mohli plnohodnotne zhostiť svojej úlohy v demokratickom občianstve Európy.

Tento rok bol výnimočný, neodradila nás ani sťažená situácia kvôli pandémii, cestičku, ako si tento deň pripomenúť bezpečne, sme si našli a tu sú výsledky nášho úsilia:

Na hodinách anglického jazyka sa ročníky 5 - 9 mali možnosť zapojiť do súťaže, témou boli otázky o anglicky hovoriacich krajinách. Napriek náročnosti niektorých otázok, sa s nimi úspešne popasovali a žiaci rozdelení do skupín dosiahli chvályhodné skóre.  Súťaž ich zaujala natoľko, že zvonenie na konci hodiny ani nepostrehli. Odmenou pre výhernú skupinu je tzv. „No Homework today“ pas, ktorý ich oprávňuje ospravedlniť si jednu domácu úlohu, čo mnohí žiaci privítali s neskrývaným nadšením.

V rámci ruského jazyka zrealizovali ôsmaci projekt Hovor so mnou. Túto frázu sme si vybrali preto, lebo najlepšie vystihuje cieľ Európskeho dňa jazykov - učiť sa cudzie jazyky, zaujímať sa  a spoznávať  cudzie krajiny, hľadať nové priateľstvá. Deviataci sa najskôr venovali teoretickej časti - spoznať ruštinu ako jazyk, napr. v ktorých krajinách je úradným jazykom, koľko ľudí má ruštinu ako materinský jazyk, koľko ľudí ovláda ruštinu, ruština ako povinná výbava kozmonautov a iné zaujímavosti o ruštine. Potom sme využili vedomosti z predchádzajúceho ročníka o Moskve a vytvorili projekt o hlavnom meste Ruska.

Na hodinách nemeckého jazyka žiaci 7.A, 9.A a 9. B  vyrábali projekty s názvom Pozdravy v nemčine. Cieľom projektu, ktorý si zhotovovali sami žiaci v skupinkách, bolo, poukázať na rozmanitosť nemeckého jazyka, na zdvorilostné frázy. Do projektu sa zapojil každý, či už vystrihovaním, lepením či vyfarbovaním. Žiakom sa projekt nesmierne páčil, najmä skupina začiatočníkov z nemčiny, siedmaci, sa priučili novým slovíčkam. Príprava a samotná realizácia projektu trvala tri vyučovacie hodiny a výsledné projekty teraz skrášľujú nástenky na chodbách školy.

Nesmieme zabudnúť ani na náš materinský jazyk. Žiaci sa na hodinách slovenského jazyka snažili priblížiť miesta na Slovensku, ktoré stoja za návštevu a počas letných prázdnin vymenili prázdniny pri mori alebo v miestach Európy za tradičné slovenské. Svoje rozprávania si pripravili všetci žiaci najskôr samostatne ako malý projekt. Tieto potom spojili do jedného cestovateľského projektu. Spoločne tak precestovali naše Slovensko a ostatným spolužiakom pri prezentácii ukázali zaujímavosti, ktoré máme aj my tu doma. Všetci si užili slovenské prázdniny a za svoju prácu boli odmenení jednotkou.

Mgr. Zdenka Furuglyás