Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Vyučovanie v 5. - 9. ročníku

Vážení rodičia, milí žiaci!

Vzhľadom na momentálnu epidemiologickú situáciu v meste Nové Zámky, konzultovanú s RÚVZ a z toho vyplývajúceho odporúčania zriaďovateľa, sa návrat žiakov 5. - 9. ročníka k prezenčnej forme vyučovacieho procesu v súčasnej situácii nemôže uskutočniť. Vyučovanie v ročníkoch 5. - 9. bude pokračovať dištančne.

Ďalšie informácie k nástupu žiakov do školy po vianočných prázdninách budú zverejnené po vydaní pokynov ministerstvom školstva.

Odporúčanie zriaďovateľa.