Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Pravidlá pre školy

Ministerstvo školstva aktualizovalo pravidlá pre školy od 3. mája 2021. Pre okres Nové Zámky (ružový) platia nasledovné pravidlá:

 

Od 3. 5. platia nové podmienky vstupu do budovy školy:

Zákonný zástupca žiaka predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti. Žiak (1. - 9. ročník) a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu ani doklad o výnimke z testovania.

Po prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 pracovné dni po sebe - predkladá zákonný zástupca žiaka nové čestné vyhlásenie.

Tlačivá potrebné od 3. 5. 2021 nájdete v časti: Tlačivá - Covid.


Viac informácií:

https://www.minedu.sk/ziaci-uz-nepotrebuju-negativny-test-pri-navsteve-skoly/