Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Tlačivá - Covid

Na stiahnutie:

Najnovšie tlačivá - nástup od  8. 3.:

Čestné vyhlásenie


Staršie:

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Príloha 8.b. - Informácie pre dotknuté osoby.

Vyhlásenie zamestnanec.

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - po neprítomnosti žiaka v škole.

Vyhlásenie pre zamestnanca školy

Vyhlásenie návštevníka školy