Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Informácie pre rodičov prvákov25.8.2021

Slávnostné otvorenie šk. r. 2021/2022 sa uskutoční 2. 9. 2021 od 8.00. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu bude cez školský rozhlas v triedach:

  • žiaci 2. - 9. ročníka pôjdu do tried,
  • žiaci 1. ročníka budú mať od 8.00 Slávnostné privítanie na školskom dvore (pred hlavným vchodom), potom pôjdu žiaci do tried v sprievode tr. učiteliek.

Triedne učiteľky:

I. A – Mgr. Eva Moravčíková

I. B – Mgr. Jana Múčková

I. C – Mgr. Tatiana Kytková

I. D – Mgr. Darina Kürtiová

Zaradenie žiakov do tried bude zverejnené na nástenke pred budovou školy.

Žiaka 1. ročníka môže do budovy školy sprevádzať jeden rodič. Aktovka v prvý deň nie je nutná. Rúška sú v celom areáli školy povinné pre deti aj rodičov.

Tr. učiteľky poskytnú rodičom základné informácie ohľadom organizácie nasledujúcich dní. Predpokladaný záver je o  9:30.  V tento deň Školská jedáleň (ŠJ) ani Školský klub detí (ŠKD - družina) nie sú v prevádzke. Svoju činnosť začínajú od 3. 9.2021. Prihlásenie do ŠJ a ŠKD sa uskutoční 2. 9. v triedach.

Od 3. 9. do 10.9.2021 budú mať prváci každý deň vyučovanie do 11.30 – v tomto čase pôjdu domov  alebo na obed. Po vyučovaní začína činnosť ŠKD.

Od 13.9.2021 bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu.

Zoznam pomôcok odporúčaných pre prvákov:

https://www.zsmostna.sk/878-pomocky-pre-ziakov

Viac informácií Vám 2. septembra poskytnú triedne učiteľky.