Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Obnovenie vyučovania7.1.2022

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že prezenčné vyučovanie sa po vianočných prázdninách začne v plánovanom termíne 10. januára 2022.

Prevádzka školy sa bude opäť riadiť Školským semaforom.

Na školách budú podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva naďalej povinné rúška.

Dôležité informácie:

 • Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré rodič odošle triednemu učiteľovi prostredníctvom EduPage alebo odovzdá podpísané pri nástupe žiaka do školy. Potrebné tlačivo nájdete tu:

https://www.zsmostna.sk/1086-tlaciva-covid

 • Domáce samotestovanie - Ministerstvo  školstva odporúča rodičom, aby žiakov pred nástupom do školy pretestovali a aby sa žiaci testovali v prvých týždňoch 2 - krát do týždňa. Rodič má povinnosť nahlasovať vykonanie Ag samotestu škole prostredníctvom EduPage.
 • Povinnosti rodiča/zákonného zástupcu v prípade, že výsledok domáceho antigénového testu je u žiaka pozitívny:
  • žiak zostáva doma,
  • rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k hygienicko-epidemiologickým opatreniam,
  • kontaktovať detského lekára - pediatra, ktorý pošle žiaka na PCR test, prípadne Ag test vykonaný v mobilnom odberovom mieste (MOM) a stanoví ďalší postup.
 • Trieda žiaka, ktorý bude mať pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma – prechádza na dištančné vzdelávanie.
 • Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom alebo učiteľom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania, kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na Ag test, ktorý sa vykonáva v MOM u oprávneného subjektu alebo na PCR test prostredníctvom webovej stránky korona.gov.sk.
 • Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“. Tlačivo nájdete tu:

https://www.zsmostna.sk/1086-tlaciva-covid

 • Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“.
 • Pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest v škole - podľa aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sú v škole povinné rúška. Aktuálne výnimky z povinnosti nosiť rúško:
  • deti do 6 rokov veku,
  • na telesnej výchove,
  • pri konzumácii jedla a nápojov.