Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

3. A v knižnici A. Bernoláka13.3.2023

Dňa 9. marca sa žiaci 3. A triedy vybrali do knižnice A. Bernoláka, presnejšie do spoločenskej sály, kde ich čakal známy výtvarník a ilustrátor školských učebníc a časopisu Fifík - Miroslav Regitko. V tento deň otvoril svoju výstavu s názvom Očko v komikse. Deti mali možnosť prezrieť si veselé komiksy z knihy Gabriely Futovej Detektív Očko a jeho príbehy. Výtvarník porozprával žiakom o svojej tvorbe, ako vznikajú kresby do komiksov a ako spolupracuje so spisovateľkou Gabrielou Futovou. Po besede nasledovali tvorivé dielne, kde žiaci dostali za úlohu nakresliť obľúbenú rozprávkovú postavu. Ilustrátor bol nadšený prácami detí a za odmenu každému nakreslil milý obrázok s venovaním.

Žiaci s pani učiteľkou odchádzali do školy nadšení a vďační, že sa mohli tohto podnetného podujatia zúčastniť.

Mgr. Tatiana Lehocká