Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA - POSTUP25.3.2020

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že na základe  usmernenia ministra školstva SR Branislava Gröhlinga nastali zmeny v zápise detí do 1. ročníka.

Zápis detí do 1. ročníka by sa mal uskutočniť od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Pôvodný termín zápisu 6. a 7. apríla 2020 sa ruší.

Mesto Nové Zámky určilo nový termín zápisu - 21. apríla 2020. Využite jednu z nasledujúcich možností zápisu:

1. elektronicky do 21. apríla 2020

  • stačí vyplniť elektronicky prihlášku dieťaťa do 1. ročníka ZŠ a zaslať vyplnenú Žiadosť o prijatie do školy na emilovú adresu: zsmostna.zapis@gmail.com - postup uvádzame nižšie,
  • rodič ani dieťa sa zápisu v škole dňa 21. apríla 2020 nemusia zúčastniť,
  • výber detí do jazykovej triedy bude až po obnovení vyučovania - o ďalšom postupe Vás budeme informovať.

2. v budove ZŠ Mostná 3, Nové Zámky dňa 21. apríla 2020 v čase od 8.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00

  • pre rodičov, ktorí nevyplnia elektronickú prihlášku dieťaťa do 1. ročníka ZŠ a nepošlú Žiadosť o prijatie do školy,
  • zápis sa uskutoční bez prítomnosti dieťaťa,
  • zúčastní sa zákonný zástupca dieťaťa a prinesie si so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Zápis do prvého ročníka je veľkou udalosťou pre každé dieťa a rovnako aj pre rodiča. Aj učitelia našej školy tento moment vnímajú intenzívne a veľmi sa naň tešia, keďže sa jedná o prvý kontakt s našimi budúcimi žiakmi.

Hoci prípravy na zápis už na našej škole začali, pre vzniknutú situáciu a pre ochranu zdravia, musíme pristúpiť k riešeniam, ktoré budú najbezpečnejšie pre Vás aj Vaše deti. Snažili sme sa nájsť cestu, ktorá vám zápis Vašich detí práve v tomto období zjednoduší.

Veríme, že mimoriadna situácia, ktorá je okolo nás, čoskoro pominie a my sa budeme môcť opäť venovať naplno nášmu povolaniu s úsmevom na tvári a hlavne plným zdravím.

Ak máte záujem o zápis dieťaťa do 1. ročníka našej školy v školskom roku 2020/2021 využite možnosť elektronickej prihlášky prostredníctvom aplikácie Škola na webe. Tá slúži aj na ďalšiu elektronickú komunikáciu so školou.

Postup:

1. Vyplňte elektronickú prihlášku dieťaťa do prvého ročníka ZŠ - nájdete ju aj na

https://moja.skolanawebe.sk/skola/zsmostna/prihlaska_zs

-       vyplňte údaje aj s diakritikou (dĺžne, mäkčene),

-       nezabudnite vyplniť e-mailovú adresu a telefónne číslo, aby sme Vás mohli kontaktovať,

-       ďalšia komunikácia medzi rodičmi a školou bude prebiehať elektronicky prostredníctvom e-mailov.

Vyplnením a odoslaním prihlášky beriete zodpovednosť za pravdivosť údajov a dávate súhlas s ich spracovaním pre potreby školy - budú prenesené do informačného systému školy.

2. Pre potreby elektronickej komunikácie týkajúcej sa zápisu sme zriadili e-mailovú adresu: zsmostna.zapis@gmail.com.

Prosíme Vás, aby ste nám na adresu: zsmostna.zapis@gmail.com

-       poslali vyplnenú Žiadosť o prijatie do školy (ako prílohu),

-       napísali Vaše kontaktné údaje (e-mail, mobil), ak ste ich neuviedli v prihláške a už ste ju odoslali,

-       adresovali akékoľvek otázky, ktoré Vás zaujímajú ohľadom zápisu,

-       pri každej komunikácii so školou uviedli meno a priezvisko Vášho dieťaťa.

3. Ak budete pre dieťa žiadať odklad povinnej školskej dochádzky o jeden rok, postupujte nasledovne:

-       vyplňte tiež elektronickú prihlášku dieťaťa do prvého ročníka ZŠ,

-       vyplňte Žiadosť o odklad školskej dochádzky a zašlite na adresu zsmostna.zapis@gmail.com.

-       prílohy k žiadosti - odporúčanie psychológa a detského lekára doložíte vzhľadom na súčasnú situáciu, keď to bude možné.

Pre rodičov, ktorí nemajú možnosť vyplniť údaje elektronicky - sa zápis uskutoční v budove ZŠ Mostná 3, Nové Zámky dňa 21. apríla 2020.

Rozhodnutia o prijatí budú zákonným zástupcom zaslané poštou, termín ich vydania určí zriaďovateľ.

Potrebné tlačivá:

Elektronická prihláška dieťaťa do prvého ročníka ZŠ - vyplňte online a odošlite. Prihláška dieťaťa do prvého ročníka ZŠ - verzia na na vytlačenie (posielajte len ak ju neviete vyplniť a odoslať elektronicky).

Žiadosť o prijatie do školy

Žiadosť o odklad školskej dochádzky.

Informácie pre rodičov:

Podmienky zápisu.

Naša škola ponúka.