Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Mikulášsky vláčik22.12.2017

Žiaci 2.B, 3.A a 3.B triedy sa dňa 6. 12. vybrali do  Slovenského poľnohospodárskeho múzea  v Nitre. Múzeum tentoraz ponúkalo pre deti aktuálnu atrakciu – mikulášsky vláčik.

Detské pohľady hneď po príchode do areálu upútali staré rušne a vozne. Iskierky v detských očiach zaiskrili ešte viac, keď ich privítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi – čertom a anjelom.

Na úvod deti absolvovali niekoľko zastávok – tradičné Vianoce a štedrovečerný stôl, ručná výroba vianočných ozdôb, pečenie a výzdoba medovníkov, výstava betlehemov, ochutnávka vianočného čaju, pečenie vianočných oblátok... Tvorivé dielne boli spojené samozrejme aj s predajom výrobkov. Najväčším zážitkom pre deti bola  jazda na parnom vlaku.

Krásny deň sme zavŕšili na vianočných trhoch pri divadle Andreja Bagara.