Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Beseda s pani spisovateľkou Ľubicou Kepštovou

Beseda s pani spisovateľkou Ľubicou Kepštovou

12. december bol  jeden z ďalších zimných školských dní , ktorý sme si v kalendári odškrtli a túžobne počítali, kedy príde ten vianočný. Našu školu v tento deň potešila  vzácna návšteva. Bola ňou pani spisovateľka Ľubica Kepštová. Zároveň je aj šéfredaktorka časopisu Slniečko, prekladateľka, editorka, kritička ...

Zo zaujímavej besedy sa tretiaci a štvrtáci dozvedeli, ako vzniká ich obľúbený časopis  Slniečko. Za jeho vznikom je veľa mravenčej práce, či už spisovateľov, ilustrátorov, tlačiarov, grafikov...

Pani Ľubica deti povzbudila a nadchla myšlienkou, aby nezabudli snívať aj keď vyrastú a plniť si svoje tajné sny z detstva.

Prváci a druháci sa predstavili svojim vianočným programom.  Boli veľmi zvedaví, ako pani spisovateľka trávi svoj voľný čas a čo najradšej robí. Sviatočná atmosféra  sa vinula celým dopoludním. Plní  zážitkov a dojmov sme sa s pani spisovateľkou rozlúčili a zaželali jej šťastné a veselé vianoce. Popriali sme jej aj celej redakcii časopisu Slniečko veľa tvorivých síl a nápadov pri vzniku ďalších nových čísel nášho obľúbeného časopisu.

Ak ste veľmi zvedaví, v januárovom vydaní  časopisu Slniečko bude ilustrácia nášho žiaka z II.A Patricka Bielika.