Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Mostná v Slniečku

Už druháci sa aktívne venujú mimočítankovej literatúre, radi pracujú s časopisom Slniečko. Okrem pútavého čítania reagujú aj na slniečkové výzvy. Jednou z nich bola aj výtvarná súťaž o „Najzaujímavejšieho draka“. Podobu päťhlavého draka nakreslil náš Patrick Alex Bielik z 2.A. So svojou ilustráciou uspel  v januárovom čísle Slniečka 2018.

Paťkovho draka sa netreba báť, treba ho pre nápaditosť obdivovať. I šéfredaktorka časopisu Slniečko Ľ. Kepštová tak urobila. Osobne na besede so žiakmi z 1. stupňa mu odovzdala vecnú cenu.

Paťko, blahoželáme Ti a veríme, že Tvoj úspech podnieti aj ďalších žiakov zo ZŠ Mostná v Nových Zámkoch.