Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Európsky deň jazykov

V jediný deň sme precestovali svet

Aj takto by sa dalo definovať piatkové vyučovanie v Základnej škole na Mostnej ulici. Žiaci spolu s učiteľmi totiž každoročne oslavujú Európsky deň jazykov potulkami po škole, kde na nich čakajú anglické, nemecké, ruské a tiež slovenské prekvapenia.

Európsky deň jazykov sa  od roku 2001 oslavuje 26. septembra. Žiaci a učitelia z Mostnej ho oslávili v piatok - 29. septembra.

Už niekoľko rokov si organizáciu tejto školskej akcie berie na plecia kabinet anglického jazyka. Tento rok ale hlavnými aktérmi neboli učitelia, ale žiaci. Tí sa pokúsili mladším spolužiakom vysvetliť, ako sa sami zdokonaľujú v angličtine, ako dopĺňajú vedomosti nadobudnuté v škole. Svoje prednášky viedli v anglickom jazyku a doplnili ich o rozličné hry, zaspievali si a ako bonus dostali žiaci krátky kurz turečtiny.

Na skok od anglicky hovoriacich krajín sa nachádzala učebňa ruského jazyka, v ktorej žiakov oboznámili s históriu Ruska, so zaujímavosťami tejto krajiny. Čakali tu na nich hry, piesne a prezentácie, ktoré si vzali na starosť Máša s medveďom Miškom. Hravou formou sa aj žiaci, ktorí ruštinu vo svojom rozvrhu nemajú, naučili jednoduché básničky, naučili sa písať svoje mená v azbuke a navštívili ich aj známe postavičky z animovaného seriálu No počkaj!

Na Mostnej sa nezabudlo ani na slovenčinu. Žiačky ôsmeho ročníka priblížili svojim spolužiakom vznik a vývoj slovenského jazyka, krátkymi filmovými ukážkami vysvetlili boj štúrovcov za spisovný jazyk. Práve štúrovci navštívili túto prednášku, aby žiakom vysvetlili, kto a aký bol Ľudovít Štúr. A aby to žiaci nemali až také jednoduché, nepredstavili sa a na konci museli uhádnuť mená týchto národných dejateľov, nájsť ich fotografie a priradiť k nim správne výroky.

Zo Slovenska to bolo iba na krok do Nemecka, ktoré čakalo hneď vedľa. Na žiakov čakali hry, čítanie, kreslenie, tvorivé úlohy a deviataci, ktorí mladším spolužiakom s úsmevom pomáhali. Žiaci, ktorí inak tento jazyk neštudujú, sa naučili jednoduché vety a slová, ktoré im pomohli dorozumieť sa, vytvorili si nemecký školský rozvrh a zahrali si veselé hry. Najmladší žiaci sa naučili nemecké pesničky, farby, čísla a názvy ovocia či zeleniny.

Starší žiaci zistili, že prednášať a učiť nie je med lízať, ale aj tak nikomu nechýbal na tvári úsmev a v každom žiakovi zanechal tento deň istý nový a nevšedný zážitok.

Viac na facebooku ZŠ Mostná.