Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

„Čítajme si 2018“7.6.2018

V tomto školskom roku sa 288 žiakov našej školy zapojilo do celoslovenského projektu „Čítajme si...“, ktorý organizuje Linka detskej istoty. Cieľom bolo zapojiť žiakov do čítania kníh, ktoré podnecujú obrazotvornosť, rozvíjajú fantáziu, obohacujú slovnú zásobu, prehlbujú vnímavosť a predstavivosť, motivovať žiakov k čítaniu kníh a k návštevám knižníc. Projekt je realizovaný ako maratón čítania a dúfame, že aj naši žiaci prispeli k prekonaniu minuloročného počtu čítajúcich – 46040.