Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Zmluvy

Zmluvy 2023

DátumČísloZmluvná stranaPopis
Zmluvy 2022

DátumČísloZmluvná stranaPopis
30.11.2022 Zmluva Environmentálny fond, Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve
24.11.2022 zmluva Environmentálny fond, Bratislava Zmluva  o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
2.11.2022 zmluva Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny, Nové Zámky Dohoda č. 22/17/010/76-o pomoci v hmotnej núdzi
17.10.2022 zmluva CK Andromeda, s.r.o. Zmluva o obstaraní zájazdu - ŠVP
27.9.2022 zmluva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Nové Zámky Dohoda č. 22/17/054/198- o zabezpečení podmienok na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti odídenca
15.8.2022 zmluva MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie
14.7.2022 zmluva Nitriansky samsprávny kraj, Nitra Dotácia na podporu športu
30.6.2022 zmluva Nitriansky samosprávny kraj, Nitra Dotácia na podporu kultúry
26.5.2022 zmluva Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve č.202_MPC_NP_PoP2_ZŠ_351
11.5.2022_ZŠ_ zmluva J&L s.r.o., Šurany Nájomná zmluva
18.3.2022 zmluva Stredná odborná škola pedagogická Modra Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
8.3.2022 zmluva CK Andromeda,s.r.o. Opatovce nad Nitrou Zmluva o obstaraní zájazdu - škola v prírode

Zmluvy 2021

DátumČísloZmluvná stranaPopis
30.12.2021 príloha k Zmluve Bytkomfort, Nové Zámky Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
22.11.2021 dohoda č. 21/17/010/92 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Dohoda o dobrovoľníckej činnosti
30.9.2021 zmluva Nadácia Pontis, Nadačný fond Tesco, Bratislava Darovacia zmluva č. 22452/2021
17.9.2021 zmluva Úrad vlády SR, Bratislava Zmluva o spolupráci " Tréneri v škole
23.4.2021 zmluva Živica, Bratislava Zmluva o vzájomnej spolupráci
18.3.2021 zmluva Mesto Nové Zámky

Zmluva o poskytnutí služieb (MOM) č. OO/0267/2021

4.3.2021 zmluva Mesto Nové Zámky

Zmluva o poskytnutí služieb (MOM) č. OO/0222/2021

18.2.2021 zmluva Mesto Nové Zámky

Zmluva o poskytnutí služieb (MOM) č. OO0149/2021

12.2.2021 zmluva

Univerzita Mateja Bela

v Banskej Bystrici

Zmluva o spolupráci č. 157/2021/UMB-PP
11.2.2021 zmluva Mesto Nové Zámky Zmluva o poskytnutí služieb (MOM) č. OO/1010/2021
5.2.2021 zmluva Mesto Nové Zámky Zmluva o poskytnutí služieb (MOM) č. OO/0072/2021

Zmluvy 2020

DátumČísloZmluvná stranaPopis
17.12.2020 zmluva Bytkomfort, Nové Zámky - príloha k zmluve o dodávke a odbere tepla od 1.1.2021
27.10.2020 zmluva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Nové Zámky Dohoda č. 20/17/010/94 o pomoci v hmotnej núdzi
9.10.2020 zmluva Bombovo cestovná kancelária s.r.o. Nitra Zmluva o obstaraní zájazdu - škola v prírode
7.10.2020 zmluva Nitriansky samosprávy kraj, Nitra Zmluva č. 494/2020 o poskytnutí dotácie na podporu športu
10.8.2020 zmluva Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu " Pomáhajúce profesie v edukácioi detí a žiakov II"
27.7.2020 zmluva Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nové Zámky Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
13.7.2020 zmluva Miroslav Hatala Zmluva o dielo
29.6.2020 zmluva Komensky, s.r.o. Park Mládeže Košice Zmluva o poskytovaní služieb
26.6.2020 zmluva BCF ENERGY. s.r.o., Banská Bystrica Zmluva o dodávke elektriny
9.6.2020 zmluva Slovak Telekom, a.s. Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejnýách služieb - balík služie k tel.číslu 6420772
8.1.2020 zmluva
- Bytkomfort Nové Zámky
- príloha k zmluve o dodávke a odbere tepla od 1.1.2020

Zmluvy 2019

DátumČísloZmluvná stranaPopis
16.10.2019 Dodatok ku Kúpnej zmluve č.1 Z201821792_Z
BFC, s. r. o., Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie
15.10.2019 Zmluva č.2/2019 o nájme nebytových priestorov Združenie pre vzdelávanie detí, mládeže a dospelých Nájomná zmluva
1.10.2019 Kolektívna zmluva
26.8.2019 Zmluvy č. 1/2019 o nájme nebytových priestorov UNIVERSE YEE TAO ACADEMY
Nájomná zmluva
4.7.2019

Zmluva č. 534/2016 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

Nitriansky samosprávny kraj, Nitra dotácia na podporu kultúry
27.6.2019

Zmluva č. 512/2019 o poskytnutí dotácie na podporu športu

Nitriansky       samosprávny kraj, Nitra dotácia na podporu športu
27.5.2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb pre pevnú linku Slovak Telekom, Bratislava balík služieb pre pevnú linku
24.4.2019 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku mesta NZ Mesto Nové Zámky 1 ks 1100 L nádoby na triedený odpad
5.2.2019 Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu Národný bezpečnostný úrad-SNCA Bratislava mandátny certifikát
31.1.2019 Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb Verejná informačná služba Liptovský Mikuláš softwerové vybavenie pre školskú jedáleň

Zmluvy 2018

DátumČísloZmluvná stranaPopis
27.9.2018 Zmluva č. 18538 o obstaraní zájazdu Bombovo cestovná kancelária s.r.o Zmluva o obstaraní zájazdu
26.9.2018 Zmluva č. 7/2018 o nájme nebytových priestorov AH DENT s.r.o. Nájomná zmluva
23.8.2018 Zmluva č. 6/2018 o nájme telocvične UNIVERSE YEE TAO ACADEMY Nájomná zmluva
3.7.2018 Zmluva č. 566/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Nitriansky samosprávny kraj Nitra Dotácia na podporu kultúry
2.7.2018 Zmluva č. 698/2018 o poskytnutí dotácie na podporu športu Nitriansky samosprávny kraj Nitra Dotácia na podporu športu
25.6.2018 Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy č.4/2018 Krištof Bendík G.Bethlena 10, Nové Zámky Nájomná zmluva
14.6.2018 Zmluva o poskytnutí grantu č. 275/18_MA Nadácia Volkswagen Slovakia Bratislava Zmluva o poskytnutí grantu
25.5.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Komensky, s.r.o. Košice Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
17.5.2018 Kúpna zmluva č. Z201821792_Z BCF s.r.o. Banská Bystrica Združená dodávka elektriny
9.4.2018 Zmluva o poskytnutí grantu č. 006/18_MA Nadácia Volkswagen Slovakia, Bratislava Poskytnutie grantu na projekt  " Chcem vedieť viac ."
19.3.2018 3/2018 Midaro s.r.o. Kysucké Nové Mesto Zmluva o prenájme učebne.
19.3.2018 Zmluva o servisnom prenájme rohoží SALESIANER MIETTEX s.r.o. Bratislava servisný prenájom rohoží
1.3.2018 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov č. 2018_MPC_EONE_157 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava

Didaktické prostriedky k výučbe anglického jazyka I. a II. stupeň

8.2.2018 2/2018 Andragos, s.r.o. Považská Bystrica Zmluva o prenájme učebne
30.1.2018

Príloha k Darovacej zmluve      č. 172/17

Nadácia VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Bratislava Odovzdanie a prevzatie daru - tzv. Vedomostný ostrov s príslušenstvom
26.1.2018 1/2018 Juraj Okoši
Zmluva o prenájme telocvične.

Zmluvy 2017

Dátum Číslo Zmluvná strana Popis
29.12.2017 Príloha č. 1 k zmluve č. VVS/ZŠ Mostná/2006

Bytkomfort, s.r.o.

Nové Zámky

príloha k zmluve o dodávke tepla a teplej vody
28.12.2017 Dodatok č. 1 k    zmluve o združenej dodávke elektriny č.  5183/2014

MAGNA ENERGIA a.s.

Piešťany

dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
6.12.2017 Zmluva o spolupráci č. K 29 Nadácia EKOPOLIS Banská Bystrica Zmluva o spolupráci - projekt Eko Alarm
22.11.2017 7/2017 Združenie pre vzdelávanie detí, mládeže a dospelých nám. Gy.Széchenyiho 8                Nové Zámky Zmluva o prenájme telocvične.
20.11.2017 Darovacia zmluva č. 172/17-VO Nadácia VOLKSWAGEN SLOVAKIA Bratislava Darovacia zmluva k realizovaniu projektu " Vedomostný ostrov "
15.11.2017 6/2017

ANDRAGOS, s.r.o.      Centrum 29/34,      Považská Bystrica

Zmluva o prenájme učebne.
10.10.2017 5/2017

ANDRAGOS, s.r.o.      Centrum 29/34,          Považská Bystrica

Zmluva o prenájme učebne.
09.10.2017 4/2017

MIDARO EDUCATION,     s.r.o., Vajanského 865/8, Kysucké Nové Mesto

Zmluva o prenájme učebne.
29.09.2017 3/2017 FKM Nové Zámky Zmluva o prenájme telocvične.
27.09.2017 303/Z/2017 Slovenský šachový zväz, Junácka 6, Bratislava Zmluva o výpožičke - šachový materiál pre projekt Šach na školách
30.08.2017 2/2017 UNIVERSE YEE TAO ACADEMY, Nové Zámky Zmluva o prenájme telocvične.
23.06.2017 426/2017 NSK Nitra Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
05.04.2017 1/2017 MIDARO kurzy s.r.o. Vajanského 865/8, Kysucké Nové Mesto Zmluva o prenájme učebne.
27.03.2017 015563 Ministerstvo vnútra SR, Okresnú úrad Nitra Zmluva na organizačné a MTZ okresného kola Matematickej olympiády žiakov ZŠ
14.03.2017 013436 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra Zmluva na organizačné a MTZ okresného kola športovej súťaže v gymnastickom štvorboji žiakov a žiačok ZŠ
22.02.2017 010205 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra Zmluva na organizačné a MTZ krajského kola športovej súťaže v gymnastickom štvorboji žiačok ZŠ
20.01.2017 003746 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra Zmluva na organizačné a MTZ okresného kola Dejepisnej olympiády žiakov ZŠ v okrese Nové Zámky

Zmluvy 2016

Dátum Číslo Zmluvná strana Popis
5.10.2016 OF/527/2016 Mesto Nové Zámky Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nové Zámky
26.8.2016 5/2016 Slovenská YEE-TAO federácia, S.Y.T.F. Zmluva o prenájme telocvične
25.8.2016 Dodatok č. 1/2016 k zmluve č. 1/2015 Peter Arpáš,  Kmeťova 1841/15 Nové Zámky Dodatok k zmluve o prenájme telocvične
25.8.2016 Dodatok č. 1/2016 k zmluve č. 1/2016 Jarmila Žirková,    Čsl. armády 12, Palárikovo Dodatok k zmluve o prenájme telocvične
11.8.2016 4/2016 SWOT spol. s.r.o. Levice Zmluva o prenájme učebne
6.7.2016 342/2016 NSK Nitra Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
10.6.2016 338/2016 NSK Nitra Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu
26.5.2016 1179/CVTISR/2016 Centrum vedecko-technických informácií SR Darovacia zmluva
5.5.2016 3/2016

Ing. Jozef Ďurica   UNI KREDIT

Zmluva o prenájme učebne
8.4.2016 2/2016 Mgr. Miroslav Hrivík Zmluva o prenájme učebne
7.4.2016 OF/125/2016 Mesto Nové Zámky Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nové Zámky
30.3.2016 018558

MInisterstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra

Matematická olympiáda žiakov ZŠ
30.3.2016 018104 - Dodatok Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra Dodatok k zmluve - okresné kolo športovej súťaže v gymnastickom štvorboji žiačok ZŠ
23.3.2016 018104 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra Okresné kolo športovej súťaže v gymnastickom štvorboji žiačok ZŠ
18.3.2016 017199 Ministerstvo vnútra SR, Okresnú úrad Nitra Krajské kolo športovej súťaže v gymnastickom štvorboji žiačok ZŠ
19.2.2016 A9715098 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
18.2.2016 1/2016 Jarmila Žirková Zmluva o prenájme telocvične

Zmluvy 2015

DátumČíslo
Zmluvná stranaPopis
14.10.2015 Zmluva Christoph Fantasia - DINO EXPO Feuchtwangen Zmluva o prenájme telocvične
16.9.2015 Zmluva

Peter Arpáš,     Nové Zámky

Zmluva o nájme telocvične
11.8.2015 Zmluva

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Nové Zámky

Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služieb Orange Doma
1.8.2015 Zmluva AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o., Považská Bystrica Zmluva o nájme učebne
15.7.2015 Zmluva Mesto Nové Zámky Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nové Zámky č. OS/210/2015
1.7.2015 Zmluva Aneta Nagyová - COPY SERVICE Servisná zmluva All in č. 1/2015
24.7.2015 Zmluva Nitriansky samosprávny kraj Zmluva č. 323/2015 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
22.6.2015 Zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
Zmluva č. 313/2015 o poskytnutí dotácie na podporu športu
24.4.2015 Zmluva Hagard HAL, spol.s.r.o. Rámcová zmluva č. 41/2015/NZ
31.3.2015 Zmluva Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad, odbor školstva Nitra Zmluva č. OU-NR-OS1-2015/016872 - okresné kolo Matematickej olympiády žiakov základných škôl v okrese Nové Zámky
25.3.2015 Zmluva Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad, odbor školstva Nitra Zmluva č. OU-NR-OS1-2015/016395 - okresné kolo športovej súťaže v gymnastickom štvorboji žiakov a žiačok základných škôl v okrese Nové Zámky
20.3.2015 Zmluva AVS NOVE TECHNOLOGIE, Považská Bystrica Zmluva o prenájme učebne
16.3.2015 Zmluva Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra odbor školstva Zmluva č. OU-NR-OS1-2015/014642 - krajské kolo športovej súťaže v gymnastickom štvorboji žiačok základných škôl v Nitrianskom kraji Nitra
1.3.2015 Zmluva Oliver Kozár,   Nové Zámky Rámcová zmluva o poskytovaní služieb servisu a opravy výpočtovej techniky
23.2.2015 Zmluva Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky Rozhodnutie o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Rozhodnutie č. 8825500813/2015
5.1.2015 Zmluva Bytkomfort, SNP 9, Nové Zámky Príloha č. 1 k zmluve o dodávke a odbere tepla od 1.1.2015
5.1.2015 Zmluva MAGNA ENERGIE a.s. Piešťany Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluvy 2014

DátumČíslo
Zmluvná stranaPopis
18.12.2014 Zmluva Ing. Jozef Priester -BezPO, Nové Zámky Zmluva o výkone niektorých činností pracovnej zdravotnej služby vyplývajúcve zo zákona č. 355/2007 Z.z.
15.12.2014 Zmluva Bytkomfort, SNP 9, Nové Zámky Dodatok k zmluve č. VVS/ZŠMOSTNÁ/2006
20.11.2014 Zmluva Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, odbor školstva Zmluva č. OU-NR-OS1-2014/046597 okresné kolo vo florbale žiakov základných škôl v okrese Nové Zámky
20.11.2014 Zmluva

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, Odbor školstva

 

Zmluva č. OU-NR-OS1-2014/046566 - okresné kolo vo florbale žiačok základných škôl v okrese Nové Zámky
5.11.2014 Zmluva Brantner, Viničná 23, Nové Zámky, Dodatok č. 1/2014 k zmluve odielo č. 5/VŽP/2013 o zabezpečení odvozu ostatného odpadu
16.10.2014 Zmluva Náírodné športové centrum, Bratislava Rámcová dohoda o nájme nebytových priestorov
15.10.2014 Zmluva Ondrej Nagy - COPY SERVICE, Nové Zámky Servisná zmluva ALL in č. 1/2014
9.10.2014 Zmluva Národné športové centrum, Bratislava Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
12.6.2014 Zmluva č. 1305/2014 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Bratislava Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
21.5.2014 Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nové Zámky podľa uznesenia MsZ č. 405/150414 zo dňa 15.4.2014 na rozvoj vzdelávacích, kultúrnych a voľno časových aktivít počas kalendárneho roka 2014
29.4.2014 Zmluva Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
1.4.2014 zmluva č. OU-NR-OS1-2014/022259

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, odbor školstva

okresné kolo Matematickej olympiády žiakov ZŠ
11.3.2014 zmluva č. OU-NR-0S1-2014/019920 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra odbor školstva krajské kolo športovej súťaže v gymnastickom štvorboji žiakov a žiačok zš
03.3.2014 rozhodnutie č. 8822400217/2014 Mesto Nové Zámky rozhodnutie o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
03.3.2014 zmluva IVAKS, s.r.o. Bratislava prenájom učební
31.1.2014 zmluva Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, odštepný závod Nové Zámky vodné a stočné, zrážková voda
22.1.2014 zmluva Akzent BigBoard, a.s. Bratislava prenájom časti nehnuteľnosti - umiestnenie reklamných panelov
07.1.2014 zmluva Bytkomfort Nové Zámky potvrdená príloha č. 1 k zmluve
02.1.2014 zmluva Hokejbalový klub GUERILLAS prenájom telocvične
01.1.2014 zmluva Brantner Nové Zámky s.r.o., Nové Zámky odvozu kuchynského odpadu
1.1.2014 zmluva Bytkomfort Nové Zámky odber tepla a teplej úžit.vody
1.1.2014 zmluva Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava zemný plyn

Zmluvy 2013

Dátum Číslo
Zmluvná strana Popis
22.1.2013 zmluva Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, odštepný závod Nové Zámky vodné a stočné, zrážková voda
22.1.2013 zmluva Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava zemný plyn
22.1.2013 zmluva č. 10/13

Bytkomfort s.r.o., Nové Zámky

potvrdenie dodatku k zmluve
14.2.2013 zmluva č. 1 Koppert, s.r.o. Nové Zámky prenájom telocvične
25.4.2013 zmluva č. 2 Hokejový klub Lokomotíva, Nové Zámky

prenájom telocvične

19.4.2013 zmluva č. 251 Nitriansky samosprávny kraj

o poskytnutí dotácie na podporu športu

29.4.2013 zmluva č. 277 Nitriansky samosprávny kraj o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
20.6.2013 zmluva č. 3 Mažoretkový súbor MERCI, Záhorská VES prenájom telocvične
1.7.2013 dodatok k zmluve č. 277 Nitriansky samosprávny kraj o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
3.7.2013 zmluva č. 1599 NÚCEM projekt - Zvyšovanie kvality vzdelávania ...
10.7.2013 zmluva / 2013 Mesto Nové Zámky dotácia z rozpočtu Mesta
28.8.2013 dodatok k zmluve Hokejový klub Lokomotíva, Nové Zámky prenájom telocvične
28.8.2013 zmluva č. 4 Mestská polícia, Nové Zámky prenájom telocvične
28.8.2013 dodatok k zmluve Róbert Vaďovský prenájom telocvične
28.8.2013 zmluva č. 5 Akzent Media, spol.s.r.o. Bratislava prenájom reklamného panela
5.9.2013 zmluva č. 6 Slovenská YEE-TAO federácia, S.Y.T.F., Nové Zámky prenájom telocvične
12.9.2013 dodatok k zmluve Koppert, s.r.o. Nové Zámky prenájom telocvične
29.12.2013 zmluva Ústav informácií a prognóz školstva Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky