Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

V uplynulom mesiaci sa uskutočnili okresné kolá matematických súťaží.
V priestoroch mestského úradu sa konala tradičná súťaž, v ktorej si zmerali sily žiaci všetkých základných škôl a gymnázia.
V stredu 24.4.2024 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2024.
V stredu 24.4.2024 sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili exkurzie do Bratislavy, kde navštívili Prírodovedné múzeum.
Slohové vyučovanie býva pre žiakov štvrtého ročníka obľúbené hlavne pre témy, ktoré sú zaradené do učebných osnov. Jednou zo zaujímavých tém je interview. Ponúka žiakom zahrať sa na novinárov a „vyspovedať“ osobu, ktorá je pre nich niečím zaujímavá. Štvrtáci 4. A triedy oslovili pána riaditeľa, ktorý rád prijal ich pozvanie.
Dňa 6. apríla naši malí turisti navštívili hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu. Najprv sme absolvovali prehliadku hradu Devín, ktorý bol svedkom slávy aj pádu Veľkej Moravy, hrad vypínajúci sa nad sútokom riek Morava a Dunaj.

Finančná zbierka

12.4.2024
Finančná zbierka pre Angeliku, mamičku našich žiačok. Číslo účtu: SK7683300000002002071741

Kúzelná fyzika

8.4.2024
Netradičná - Kúzelná fyzika na Mostnej.
Zápis sa uskutoční 8. a 9. apríla 2024 v čase od 8.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00.

Svetový deň vody

25.3.2024
Naši žiaci si užili Svetový deň vody trochu netradične. Všetky triedy sa zapojili do súťaže o najkrajšie vyzdobené dvere na tému VODA.
Zaujímavú aktivitu si pripravili pani vychovávateľky pre svojich žiakov v ŠKD.
Marec už tradične patrí knihám.
Pozývame Vás na 4. stretnutie 20. 3. 2024.
V školskom roku 2023/2024 sa do súťaže zapojilo 13 392 žiakov z celého Slovenska. Medzi nimi bolo i 10 žiakov našej školy.