Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Výber detí do jazykovej triedy v šk. roku 2021/2022 sa uskutoční 2. júna 2021 v budove ZŠ Mostná.
22. mája 2021 od 8.00 h do 12.00 h bude v telocvični ZŠ Mostná prebiehať antigénové testovanie.
Na sekretariáte školy od 18. 5. do 21. 5. 2021.

Zber papiera

13.5.2021
17. - 21. mája. Pre VJAZD AUTOM použite HLAVNÚ BRÁNU z ulice F. KAPISZTÓRYHO.
15. mája 2021 od 8.00 h do 12.00 h bude v telocvični ZŠ Mostná prebiehať antigénové testovanie.
8. mája 2021 od 8.00 h do 12.00 h bude v telocvični ZŠ Mostná prebiehať antigénové testovanie.
Prijmeme do pracovného pomeru údržbára s nástupom od 01. 08. 2021
Prijmeme do pracovného pomeru pedagogického asistenta/asistentku s nástupom od 01. 09. 2021
Prijmeme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku druhého stupňa základnej školy so študijným odborom – slovenský jazyk a literatúra s nástupom od 01. 09. 2021.
Výsledky našich žiakov v okresnom kole Pytagoriády
Aktualizované od 3. mája 2021.

DEŇ ZEME

23.4.2021
22. apríla 2021 sme si pripomenuli 51. výročie od oslavy prvého Dňa Zeme.

Zber papiera

22.4.2021
Od 17. do 21. mája 2021.
S účinnosťou od 26. 4. 2021 obnovujeme školské vyučovanie vo všetkých ročníkoch.

Ďakujeme

21.4.2021
Všetkým rodičom budúcich prvákov, ktorí zapísali svoje dieťa do našej školy.