Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist
Slávnostné otvorenie šk. r. 2018/2019
Platný od 1. 9. 2018
2018/2019
Zošity, perá, pomôcky potrebné pri vyučovaní ...
3. septembra 2018 o 8.00 pred budovou školy.
Od septembra 2018 pod vedením Tenisovej akadémie Mgr. Vladimíra Poláka v telocvični ZŠ Mostná.
Príhovor riaditeľa školy PaedDr. Petra Halmeša. Slávnostné ukončenie šk. r. 2017/2018 a oceňovanie najúspešnejších žiakov.
28. júna 2018
Finančná podpora nadácie Volkswagennám pomohla vymeniť staré pomôcky za nové.
30. mája navštívili naši deviataci Energoland v Mochovciach - novú dimenziu zábavy