Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Mesiac marec už roky spájame s KNIHOU - najväčším priateľom človeka.
Sčítanie sa končí už 31. marca.

Všetkovedko

18.3.2021
Výsledky celoslovenskej vedomostnej súťaže.
Aktuálne informácie pre žiakov 9. ročníka a ich zákonných zástupcov.
Pozrite sa, ako sa darilo šikovným a kreatívnym žiakom zo 4.A triedy, ktorí vypracovali nádherné projekty z nemeckého jazyka .
Zadania na túto tému sa ujali naši deviataci.
Online hodiny nemeckého jazyka.
Na našej škole bude prezenčné vyučovanie v 1. - 4. ročníku zachované aj od 8. 3. 2021 pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu.

2 % z dane

2.3.2021
Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2 % z Vašej dane.

Pohybom ku zdraviu

25.2.2021
Jednou z dôležitých súčastí budovania zdravia a imunity je pohybová aktivita.

Piatacké tvorenie

25.2.2021
Aj piataci vás pozývajú do galérie ich obrázkov.
Online cez aplikáciu ZOOM 10. marca 2021 od 16.00 a možnosť individuálnych konzultácií pre rodičov.
Aby sa na fašiangové zábavy tohto roku úplne nezabudlo, aspoň symbolicky si prváci za pomoci svojich rodičov pripravili rôzne masky.
Počas online vyučovania si pripravili prezentácie z anglického jazyka na tému "Môj jedálny lístok" a na hodinách prvouky si overovali zloženie a úrodnosť pôdy.
Počas dištančného vzdelávania sme si ani neuvedomili, že nám vážne chýba trochu umenia.