Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist
15. 10. – 19. 10. 2018
15.10.2018 sa aj žiaci s ŠKD zapojili do týždňa zdravej výživy.
Dňa 3.10.2018 sa žiaci 4. a, 4. b a 5. a zúčastnili zaujímavej exkurzie vo hvezdárni v Hurbanove.

Šarkaniáda

11.10.2018
5. októbra 2018 na školskom ihrisku.
Pre žiakov 5. - 9. ročníka sme 9. októbra 2018 pripravili školenie o online hrozbách a závislosti od internetu.
Víťazi budú ocenení v stredu 10. 10. cez veľkú prestávku.

Vítanie prvákov

8.10.2018
Dňa 4.10.2018 v Kine Mier sa konalo oficiálne pasovanie žiakov štyroch prvých tried za právoplatných žiakov ZŠ na Mostnej ulici.
Žiaci a učitelia na Mostnej oslávili EDJ v piatok - 28. septembra. Už tradične sa vyučovalo zábavnou formou.
V školskom roku 2018/2019.
Dňa 26.9. sa v Dome kultúry uskutočnil turnaj v počítačových hrách.