Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Dňa 14. 3. 2023 sa naši štvrtáci zúčastnili besedy so spevákom, hudobníkom a spisovateľom Braňom Jobusom, ktorú zorganizovala knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch.
Informácie pre rodičov a ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA.
Pozývame Vás na stretnutie k realizácii zázemia pre enviromentálnu výchovu detí na škole - 31. 3. 2023 o 16.00.
Informácie o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú základnú školu.
Ponúkame Vám individuálne prehliadky školy. Zavolajte nám!
Riaditeľ školy poskytuje z organizačných dôvodov žiakom 7. a 8. ročníka Základnej školy, Mostná 3, Nové Zámky riaditeľské voľno dňa 22. marca 2023.
Prijmeme do pracovného pomeru učiteľov 2. stupňa ZŠ s aprobáciami: matematika, fyzika, nemecký jazyk.
Výstava, beseda a tvorivé dielne s Mirom Regitkom v knižnici
22. marca 2023 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.
Dňa 1.3.2023 sa v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch konalo obvodné kolo recitačnej súťaže.
Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra.
Pre rodičov budúcich prvákov.

Sánkovačka

27.2.2023
Dlho očakávanú sánkovačku si deti aj pani učiteľky užili najviac, ako sa len dalo.

KARNEVAL V ŠKD

27.2.2023
Fašiangy sú obdobím veselosti, zábavy a karnevalov.