Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Pokúsili sme sa zabojovať o ďalšie umiestnenie a získali sme krásne 2. miesto.

Zo života včiel

27.5.2022
Prostredníctvom tejto zaujímavej prednášky sa žiaci dozvedeli prečo sú včely také užitočné a prečo ich musíme chrániť
Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto školský psychológ s nástupom od 1. 9. 2022.
Žiaci tretích a štvrtých ročníkov aj s pomocou rodičov urobili makety hradov i zámkov a krásne rozprávkové varešky.
Projekty žiakov 2. A
V piatok 3. júna 2022 o 16.00 na školskom dvore.
Prihlasovanie ukončené pre naplnenú kapacitu!
Od 23. 5. sa obnovuje vstup do budovy školy cez hlavný vchod.
Od 23. - 27. 5. 2022.
V stredu 11.5.2022 sa v MO MS v Nových Zámkoch uskutočnilo okresné kolo jubilejného 30. ročníka speváckej súťaže v interpretácii ľudovej piesne Slávik Slovenska.
Výber detí do jazykovej triedy v 1. ročníku v školskom roku 2022/2023 sa uskutoční v spolupráci s CPPPaP Nové Zámky dňa 2. a 3. júna 2022.
Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 1. ročníka našej školy v šk. r. 2022/2023 si môžu rodičia prevziať na sekretariáte školy od 16. 5. do 20. 5. 2022.
Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky plánuje zorganizovať pre deti letný denný tábor od 1. do 8. júla 2022 (5 pracovných dni). Cena pobytu je 60 eur.
Riaditeľ školy poskytuje z organizačných dôvodov žiakom 8. a 9. ročníka Základnej školy, Mostná 3, Nové Zámky riaditeľské voľno dňa 18. mája 2022.
Naša škola sa zapojila do projektu Tanečná telesná výchova pod vedením Laciho Strikea a Street Dance Academy.