Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist
Zápis do 1. ročníka
Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku – 24. ročník 2013/2014
Už tradične sa zapája naša škola do celoslovenskej súťaže iBobor, ktorej cieľom je podporiť záujem žiakov o informačné a komunikačné technológie. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.
V Školskom klube detí Kamarát sa dňa 30. januára 2014 zišli nadšenci florbalu.
Kytička jahôd,Ako sa Kubo stratil, Janko Hraško ide s obedom, Muflón Ancijáš a jeho zázračné tepláky. Tieto a ešte mnohé ďalšie príbehy zaznievali z úst recitátorov na školskom kole súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín.
V sobotu 18.januára sa na našej škole uskutočnil veľký zábavný deň "Malý výlet do veľkej školy" pre všetky deti školy, rodičov a budúcich prváčikov.

Šaliansky Maťko

20.12.2013
Ďalší ročník recitátorskej súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského sa uskutočnil 18. decembra.
V piatok 6. decembra sme vyhodnotili jesenný zber papiera. Víťazné triedy boli odmenené sladkou odmenou a diplomom, jednotlivci diplomom a knihami.
Tento rok ozdobili stromček pred MsÚ v Nových Zámkoch vlastnoručne vyrobenými ozdobami deti Novozámockých základných a materských škôl. Našu školu zastupovali žiaci 3. A a 3. B. Pre deti bolo na mestskom úrade pripravené malé pohostenie.
RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch realizoval prednášku pre žiakov 9. ročníka našej školy pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS s názvom „Prevencia ochorenia AIDS".

Mikuláš

6.12.2013
6. decembra k nám v sprievode anjelika a nezbedných čertov zavítal Mikuláš. Všetkých obdaroval dobrou náladou a sladkosťami.