Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist
Spolupráca ŠKD s pracovníčkou Mestskej polície v Nových Zámkoch.
Rok sv. Cyrila a sv. Metoda na Slovensku v záujmovej činnosti detí školského klubu detí
Veselé zimné popoludnie prežili žiaci nášho školského klubu detí na ľadovej ploche zimného štadióna, kde sa do sýtosti vyšantili.

CHIPS

14.2.2013
CHIPS – program aktívnej pomoci deťom a mladým ľuďom. CHIPS - Childline in Partnership with Schools je výcvikový program pre deti a mládež, ktorého cieľom je podporiť vrstovnícke vzťahy na školách.
Tohtoročnú prehliadku spevákov a tanečníkov sme v období Fašiangov venovali pamiatke zosnulej novozámockej rodáčke, úspešnej speváčke slovenskej populárnej hudby, Melánii Olláryovej.
Základná škola na Mostnej ulici v Nových Zámkoch usporiadala 19. januára veľký zábavný deň pod názvom Malý výlet do veľkej školy. Akcie sa zúčastnili žiaci školy, rodičia, starí rodičia, súrodenci a deti MŠ.

Duch Vianoc

17.12.2012
Sviatok sv. Lucie si žiaci našej školy mohli vychutnať hneď vďaka niekoľkým podujatiam.
V stredu 12. decembra po vyučovaní privítali v priestoroch školy žiaci svojich najbližších, aby im predviedli svoje jazykové zdatnosti v anglickom jazyku.

Mikuláš

6.12.2012
Vo štvrtok 6. decembra k nám prišiel Mikuláš. Rozdával deťom široký úsmev a sladkosti.
9. novembra 2012 sa na Hlavnom námestí v nových Zámkoch uskutočnil 2. Novozámocký deň tekvice. Súťaž o najlepšiu tekvicovú kompozíciu opäťvvyhrala naša škola! V programe vystúpili aj naši žiaci.