Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Učíme sa vonku

15.6.2020
Vďaka učeniu vonku sa prirodzene prepojili školské predmety s realitou.
Záväzný záujem prosíme oznámiť do 18. 6. 2020
7. a 8. júla 2020 od 8.00, 9.00 alebo 10.00.
Oznam pre rodičov, ktorí zapísali dieťa na našu školu do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021.

Oznam pre rodičov

29.5.2020
PRED NÁSTUPOM DO ŠKOLY PRE ROČNÍKY 1. - 5. od 1. júna 2020
Nákup učebných pomôcok na budúci školský rok cez internet s doručením bezplatne do školy!
Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky s účinnosťou od 1. 6. 2020 obnovuje školské vyučovanie pre žiakov prvého až piateho ročníka a prevádzku školského klubu detí a školskej jedálne.
Prosíme o vyjadrenie záujmu o etickú - náboženskú výchovu, ŠKD a obedy v ŠJ v budúcom školskom roku prostredníctvom IŽK.
Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.
Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku pre 1. stupeň ZŠ, s nástupom od 1. 9. 2020.

Ďakujeme

27.4.2020
Za prejavenú dôveru všetkým rodičom, ktorí zapísali svoje dieťa na našu školu!

Jazykový kvet

20.4.2020
3 – násobný úspech z krajského finále

Hodnotenie žiakov

18.4.2020
Hodnotenie žiakov Základnej školy, Mostná 3, Nové Zámky v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.
Informácie pre deviatakov a ich rodičov.

Oznam

6.4.2020
Stránkové hodiny počas prerušenia vyučovania.