Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Zelená škola

13.3.2017
Naša škola sa zapojila do medzinárodného certifikačného projektu Zelená škola.
Všetky deti sa tešia na prázdninové radovánky. Jarné prázdniny sú vhodnou príležitosťou na oddych a zaujímavé prežitie tohto obdobia.
Dňa 16.2.2017 sa na Gymnáziu Golianova v Nitre uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.
9. ročník Dejepisnej olympiády organizovala naša škola.
Hejného metóda vyučovania matematiky od školského roka 2017/2018 v prvom ročníku.
Dňa 23. novembra 2016 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili celoštátneho testovania vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.
10. februára 2017

Maškarný ples

4.2.2017
Druhý februárový deň sa deti našej školy zmenili na rôzne rozprávkové bytosti.
Školské kolo 26. januára 2017
Lyžiarsky kurz vo Vyšnej Boci v hoteli Barbora
Úspech v celoslovenskej súťaži Expert Geniality Show.
Okresné kolo sa uskutočnilo 19. 1. 2017
Reportáž z otvorenej hodiny cudzích jazykov v bilingválnej triede v 1. ročníku.
14. decembra 2016 o 16.00
Vyhodnotenie súťaže a recepty.