Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Zápis do 1. ročníka
Darujte 2% z dane
V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagien? v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Tento rok sa do nej prezenčnou formou zapojili aj naši žiaci.

Vesmír

25.11.2020
Nikto nevie, kde sa vesmír začína alebo kde sa končí.“ Robin Kerrod
V mesiaci október oslavujú všetky knižnice po celom svete svoj sviatok.

Šach na školách

11.11.2020
Nie nadarmo sa šach nazýva “hra kráľov”. Je to veľmi pozoruhodná hra, ktorá sa dotýka rôznych smerov ako umenie, veda, šport.
Cieľom celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.
Na základe rozhodnutia ministra školstva budú aj v dňoch 6. 11 a 9. 11. 2020 jesenné prázdniny.
Aktualizované - VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI!
Usmernenie k postupu základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020

Jabĺčkový deň

27.10.2020
Tradíciu osláv Jabĺčkového dňa sme v školskom klube detí dodržali aj tento rok.Jabĺčkový deň v školskom klube detí dňa 21.10.2020
Október ako mesiac úcty k starším si pripomíname už takmer tri desaťročia.
Zmeny od 26. 10. 2020
Prvý októbrový týždeň patril pohybovému popoludniu v ŠKD.
Ďakujeme všetkým žiakom a ich rodičom, starým rodičom a všetkým priateľom školy, ktorí sa zapojili do jesenného zberu papiera.

Usmernenie COVID 19

16.10.2020
Usmernenie v prípade kontaktu žiaka s osobou pozitívnou na COVID 19.
V našej škole prebieha počas októbra zbierka s názvom PONOŽKOVÝ OKTÓBER. Cieľom tejto zbierky je vyzbierať čo najviac NOVÝCH PONOŽIEK ľubovoľných farieb a veľkostí pre ľudí v núdzi.