Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Piatacké tvorenie

25.2.2021
Aj piataci vás pozývajú do galérie ich obrázkov.
Online cez aplikáciu ZOOM 10. marca 2021 od 16.00 a možnosť individuálnych konzultácií pre rodičov.
Aby sa na fašiangové zábavy tohto roku úplne nezabudlo, aspoň symbolicky si prváci za pomoci svojich rodičov pripravili rôzne masky.
Počas online vyučovania si pripravili prezentácie z anglického jazyka na tému "Môj jedálny lístok" a na hodinách prvouky si overovali zloženie a úrodnosť pôdy.
Počas dištančného vzdelávania sme si ani neuvedomili, že nám vážne chýba trochu umenia.
Našu školu za 5. ročník reprezentoval Roland Pataky a za 9. ročník Karina Yatskovych.
Online výuka ruského jazyka v ôsmom a deviatom ročníku.
Dynamický opis - online hodiny slovenčiny v 7. A.
Chceme Vám ukázať ako sa dá využiť voľný čas po online - vyučovaní.
Informácie pre rodičov.
Projekty žiakov 3. A o ľudskom tele.
Aj naši prváci zo Živej školy sa učia doma. Pozrite sa s nami na pár úlomkov z domáceho prostredia.
Výpis hodnotenia za 1. polrok šk. r. 2020/2021 v IŽK.
Online vyučovanie sa stalo bežným pojmom a každý žiak sa s ním už stretol. Nám však chýbajú aj prestávky...