Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Zápis do 1. ročníka 2023/2024
Na hodinách prírodovedy v 4. ročníku
Zmena termínu vianočných prázdnin a pokyny k vyučovaniu. POLROČNÉ PRÁZDNINY v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia.
Tešíme sa všetci, ale najmä deti ...
Pokračuje dištančnou formou.

Advent

8.12.2020
Advent je čarovným obdobím príprav a čakania na najkrajšie sviatky v roku – Vianoce.
Vianoce sa blížia a aj my sme pomáhali s výzdobou nášho mesta.
Na svätého Mikuláša už je zima celá naša.
O významných osobnostiach sa žiaci oboznamovali prostredníctvom prezentácii, encyklopédii či projektov, ktoré si vytvárali.
V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagien? v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Tento rok sa do nej prezenčnou formou zapojili aj naši žiaci.

Vesmír

25.11.2020
Nikto nevie, kde sa vesmír začína alebo kde sa končí.“ Robin Kerrod
V mesiaci október oslavujú všetky knižnice po celom svete svoj sviatok.

Šach na školách

11.11.2020
Nie nadarmo sa šach nazýva “hra kráľov”. Je to veľmi pozoruhodná hra, ktorá sa dotýka rôznych smerov ako umenie, veda, šport.
Cieľom celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.
Na základe rozhodnutia ministra školstva budú aj v dňoch 6. 11 a 9. 11. 2020 jesenné prázdniny.
Aktualizované - VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI!