Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Zápis do 1. ročníka
Darujte 2% z dane
3. júna na školskom dvore.
Vyhodnotenie.
Žiaci sa mohli sa vcítiť do úlohy malých záchranárov a prakticky si vyskúšať poskytnutie prvej pomoci.
Pokúsili sme sa zabojovať o ďalšie umiestnenie a získali sme krásne 2. miesto.

Zo života včiel

27.5.2022
Prostredníctvom tejto zaujímavej prednášky sa žiaci dozvedeli prečo sú včely také užitočné a prečo ich musíme chrániť
Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto školský psychológ s nástupom od 1. 9. 2022.
Žiaci tretích a štvrtých ročníkov aj s pomocou rodičov urobili makety hradov i zámkov a krásne rozprávkové varešky.
Projekty žiakov 2. A
V piatok 3. júna 2022 o 16.00 na školskom dvore.
Prihlasovanie ukončené pre naplnenú kapacitu!
Od 23. 5. sa obnovuje vstup do budovy školy cez hlavný vchod.
Od 23. - 27. 5. 2022.
V stredu 11.5.2022 sa v MO MS v Nových Zámkoch uskutočnilo okresné kolo jubilejného 30. ročníka speváckej súťaže v interpretácii ľudovej piesne Slávik Slovenska.
Výber detí do jazykovej triedy v 1. ročníku v školskom roku 2022/2023 sa uskutoční v spolupráci s CPPPaP Nové Zámky dňa 2. a 3. júna 2022.
Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 1. ročníka našej školy v šk. r. 2022/2023 si môžu rodičia prevziať na sekretariáte školy od 16. 5. do 20. 5. 2022.