Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Naši žiaci sa s nadšením zapojili do aktivity Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.
Zážitky žiakov 2. A v tomto školskom roku.
V tomto roku si pripomíname 260. výročie narodenia kňaza, jazykovedca a kodifikátora slovenského jazyka Antona Bernoláka. Jedna z najvýznamnejších osobností našej histórie pôsobila v Nových Zámkoch.
V sobotu 3. decembra 2022 o 10.00 hod. v budove školy.
Naši tretiaci a štvrtáci sa nielen usilovne učili, ale aj aktívne športovali.
Niet nad skvelý pocit z dobre vykonanej práce! Dokázať vlastnoručne zhotoviť niečo pekné a užitočné dodá pocit dôležitosti a chuť do ďalšej práce.

Halloween v ŠKD

2.11.2022
I tento rok sme pre deti zorganizovali strašidelný Halloween v ŠKD.
Riaditeľ školy poskytuje z prevádzkovo-organizačných dôvodov žiakom Základnej školy, Mostná 3, Nové Zámky riaditeľské voľno dňa 18. novembra 2022.
Zber papiera prebiehal od 26. do 30. septembra 2022.

Projekt - Vesmír

27.10.2022
Fascinujúca téma pre malých i veľkých žiakov.
Štvrtákov čakala návšteva Observatória v Hurbanove, pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka a návšteva pamätnej izby Hany Hegerovej.
Štvrtý októbrový pondelok sa od roku 1999 oslavuje ako Medzinárodný deň školských knižníc. Oslávenkyni sa patrí zagratulovať a sviatok osláviť.
Slávnostné popoludnie bolo plné zábavy a smiechu.