Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Bonsaje

9.10.2013
2. októbra sme za pomoci Mgr. Juraja Pečumúta pripravili pre žiakov školy poznávací workshop o pestovaní bonsajov - miniatúrnych stromov. Podujatie, zamerané sa ochranu prírody, sa uskutočnilo počas jesenného zberu papiera.
Spolupráca s MŠ na Szechényiho ulici.
Pozor, pozor! Dopravný servis zavítal aj do nášho školského klubu detí Kamarát!
V pondelok 2. septembra 2013 sa znova otvorili brány Základnej školy na Mostnej ulici. Začal sa nový školský rok.
27. júna sme sa v triedach a v kine Mier rozlúčili so žiakmi 9. ročníka
Žiaci našej školy nazbierali 24 037 kg papiera, čim zachránili 400 stromov. Víťazné triedy a jednotlivcov sme odmenili v stredu 26. júna.

Deň rodiny 2013

1.7.2013
21. júna sa na školskom dvore uskutočnilo už tradičné podujatie: Deň rodiny. Privítali sme na ňom nielen žiakov školy ale aj rodičov, súrodencov a starých rodičov.
11. 6. 2013 bola v IV. A otvorená hodina prírodovedy s využitím metódy CLIL.

Výchova umením

1.7.2013
Nový vyučovací predmet v 9. ročníku.
Oboznámenie sa s osobnosťami sv. Cyrila a Metoda, s históriou a vývinom hlaholiky. Písanie hlaholikou, ukážky a výklad znakov písma.