Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Halloween

29.10.2015
Ráno 28. októbra sme vypli zvonček a mohol začať náš školský Halloween.
27. október je vyhlásený ako medzinárodný deň školských knižníc. Tento deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podporovať vzťah žiakov ku knihám, čítaniu a poznávaniu literatúry.
26. októbra o 15.00 sa v ročníkoch 1. - 4. uskutočnila Slávnosť rodinného čítania.
Už po štvrtýkrát sa konala v našej školskej knižnici úžasná noc plná strašidelných masiek, strašidiel, ježibáb, duchov i čarodejníc.
Jedným najdôležitejším faktorom k dobrému a zdravému životu je zdravá výživa bohatá na dostatok vitamínov, minerálov, bielkovín a vlákniny. Práve preto si 16. októbra pripomíname Svetový deň zdravej výživy.V živote je vyvážená strava veľmi dôležitá.
„Jesť to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie“ (La Rochefoucauld)

Cykloturistika

3.10.2015
Cyklistika priaznivo pôsobí na fyzickú kondíciu, zručnosť a celkový zdravotný stav detí. Motivuje deti ku športu v škole i mimo nej. Umožňuje deťom účasť na cyklistických, dopravných a zdravotných súťažiach.