Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Informatický bobor

21.12.2015
Vyhodnotenie on-line súťaže Informatický bobor v školskom roku 2015/2016.
Naša škola sa zapojila do projektu Vyšehradské Vianoce.

Vianočný turnaj

19.12.2015
Tradičný vianočný turnaj vo vybíjanej.

Šaliansky Maťko

19.12.2015
Školské kolo 2015/2016
Predzvesťou blížiacich sa Vianoc je sviatok sv. Lucie, deň mimoriadne bohatý na tradície.
Majstrovstvá Nitrianskeho kraja žiačok základných škôl
Mostná sa umiestnila vo víťaznom zlatom pásme. Prezrite si súťažné prezentácie.

Florbal na Mostnej

10.12.2015
Majstrovstvá okresu Nové Zámky vo florbale žiakov ZŠ
Dňa 27.11.2015 sa žiaci 7. až 9. ročníka zo Základnej školy na Mostnej ulici zúčastnili exkurzie vo Viedni, ktorá sa niesla v duchu Vianoc.
Vyhodnotenie súťaže a recepty.

Plavecký výcvik

9.12.2015
V zdravom tele zdravý duch!
Mostná v novembri a decembri otvorila svoje brány pre predškolákov, ktorí si v krátkej dobe budú vyberať školu, ktorá sa na deväť rokov stane ich druhým domovom.

Čaro rozprávok

7.12.2015
Rozprávky boli po celé stáročia živým archívom ľudského poznania. Každá z nich v sebe skrýva jednoduchú, no pritom hlbokú pravdu o svete, ktorý nás obklopuje.
V sobotu 5. decembra bola Základná škola na Mostnej ulici opäť plná detí a rodičov.
Vo štvrtok 26.11. sa všetky deti nášho školského klubu stretli v zasadacej miestnosti školy. Navštívili nás divadelné múzy. Prešovské Komorné divadlo bez opony - divadielko o dvoch hercoch. Predviedli našim deťom rozprávku "Žabia princezná".