Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist
„Nehovor o tom, ako sa má jesť, ale jedz, ako sa patrí.“ (Epiktetos)
Zopakovať si informácie o bohatej histórii Nových Zámkov a oboznámiť s nimi aj návštevníkov a turistov bolo hlavným cieľom projektu s názvom „Prechádzka históriou Nových Zámkov“.

Školský poriadok

4.10.2017
Pri stanovení pravidiel správania sa žiakov na pôde školy vychádzame zo všeobecných noriem správania s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia každého žiaka, optimalizovať výchovno - vzdelávací proces a humanizovať vzájomné vzťahy medzi žiakmi, pedagógmi a rodičmi.
Dňa 28.9. – vo štvrtok sa žiaci deviateho ročníka presvedčili, že naozaj platí stará známa fráza: raz vidieť je lepšie ako sto krát počuť!
Dňa 29.9. sa na našej škole konal Európsky deň jazykov.

Vítanie prvákov

21.9.2017
Dňa 20. 9. sme slávnostne privítali medzi nami prvákov. NOVÉ! Článok v CASTRUM NOVUM.
Pre certifikačné obdobie 2016/2017 - 2017/2018.
Školský kalendár ZŠ Mostná s vyznačenými prázdninami a voľnými dňami.
Od 3. do 7. júla 2017.
Vyhodnotenie súťaže.