Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

V duchu rozprávky „Cisárove nové šaty“ sa niesol piatkový večer v mestskej knižnici A. Bernoláka v Nových Zámkoch
REZERVUJTE SI TERMÍN NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA v našom rezervačnom systéme.
Vynikajúci úspech v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín
Riaditeľ školy poskytuje z organizačných dôvodov žiakom 7. a 8. ročníka Základnej školy, Mostná 3, Nové Zámky riaditeľské voľno dňa 6. apríla 2022.

Čo je to lapbook?

31.3.2022
Šikovní prváci vedia, že......

Šaliansky Maťko

28.3.2022
V piatok 25. 3. sa naši žiaci zúčastnili na jednej z populárnych súťaží v prednese povestí.
Vyhodnotenie súťaže.
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka z matematiky a slovenského jazyka a literatúry sa uskutoční 6. apríla 2022.
Láska je nádherná: čím viac ju rozdávame, tým viac jej máme.

2 % dane

15.3.2022
Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z Vašej dane!
V tomto ročníku sa do súťaže zapojilo 10 042 žiakov zo 656 škôl z celého Slovenska.
V tomto školskom roku sme sa do súťaže zapojili prvýkrát. Napriek všetkým komplikáciám a zatváraniu škôl v decembri sa nám podarilo súťaž nakoniec zrealizovať.
Do recitačných súťaží sa každoročne zapájajú aj žiaci našej školy. Víťazom jednotlivých kategórii prajeme veľa šťastia v ďalších postupových kolách.
„Čo je tu dnes veľký bál? A či dáky karneval? Sprievod masiek krúži v kruhu, jedna maska strieda druhú.“
Aj napriek náročnému obdobiu a prekážkam, ako sú COVID-ové opatrenia a karantény, žiaci 3.a 4.ročníka na ZŠ Mostnej nezaháľajú a aktívne sa zapájajú do vyučovania.