Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Zápis do 1. ročníka
Darujte 2% z dane
22. marca 2023 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.
Dňa 1.3.2023 sa v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch konalo obvodné kolo recitačnej súťaže.
Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra.
Pre rodičov budúcich prvákov.

Sánkovačka

27.2.2023
Dlho očakávanú sánkovačku si deti aj pani učiteľky užili najviac, ako sa len dalo.

KARNEVAL V ŠKD

27.2.2023
Fašiangy sú obdobím veselosti, zábavy a karnevalov.
Predškolákov a ich rodičov pozývame na Deň otvorených dverí dňa 7. marca 2023 o 15.00 hod.
Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z Vašej dane.
Tento rok sa uskutočňuje už 69. ročník celoštátnej tejto postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy.
Dňa 17.1.2022 sa konalo okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského v Šuranoch, na ktorom sme sa zúčastnili s dvomi žiakmi našej školy.
Napriek veľkej chorobnosti detí v období chrípkovej epidémie sa nám podarilo zorganizovať školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko.

Rodičovský ples

19.1.2023
Predaj lístkov končí 30. 1. 2023.
Zmeny poplatkov za stravu.