Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Online výuka ruského jazyka v ôsmom a deviatom ročníku.
Dynamický opis - online hodiny slovenčiny v 7. A.
Chceme Vám ukázať ako sa dá využiť voľný čas po online - vyučovaní.
Informácie pre rodičov.
Projekty žiakov 3. A o ľudskom tele.
Aj naši prváci zo Živej školy sa učia doma. Pozrite sa s nami na pár úlomkov z domáceho prostredia.
Výpis hodnotenia za 1. polrok šk. r. 2020/2021 v IŽK.
Online vyučovanie sa stalo bežným pojmom a každý žiak sa s ním už stretol. Nám však chýbajú aj prestávky...

Učíme sa doma

21.1.2021
Aj naši prváci sa učia doma. Úspešne zvládli základnú obsluhu počítača a každodenne sa pripájajú na online vyučovanie.
Rady a odporúčania školského psychológa žiakom, učiteľom a rodičom ako zvládnuť aktuálnu situáciu.

Linky pomoci

19.1.2021
Telefonické a e-mailové kontakty na odborníkov z pomáhajúcich profesií, ktorí poskytujú pomoc a pomáhajú zvládnuť mimoriadnu situáciu.

OZNAM

15.1.2021
Prevádzka ŠKD od 18. 1. 2021
Deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní
Informácie pre rodičov o plánovanej prevádzke ŠKD na našej škole od 18. 1. 2021