Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Vianočný program

18.12.2014
Žiaci našej školy pripravili v stredu 17. decembra o 16.00 v klubovni školy vianočný program pre rodičov, starých rodičov, tety, ujov ...
V dňoch 8. - 9. decembra 2014 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.

Reč sochy

18.12.2014
Ďalšiu výstavu v Galérii umenia Ernesta Zmetáka navštívili žiaci 9. C už v trochu vianočnej nálade 17. decembra 2014.

Šaliansky Maťko

17.12.2014
Ďalší ročník recitátorskej súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského sa uskutočnil 11. decembra.
Už tradične sa zapája naša škola do celoslovenskej súťaže iBobor, ktorej cieľom je podporiť záujem žiakov o informačné a komunikačné technológie. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.
„MagicznyKraków“ – najkrajšie mesto Poľska a určite jedno z najkrajších miest Európy, sa už po ôsmykrát stal cieľom poznávacej exkurzie žiakov našej školy.
Mrazivé popoludnie 10.decembra 2014 využili deti z prírodovedného krúžku pod vedením pani vychovávateľky Dáši Gašparovičovej na previerku svojich vedomostí.

Mikuláš

6.12.2014
6. decembra k nám v sprievode anjelika a nezbedných čertov zavítal Mikuláš. Všetkých obdaroval dobrou náladou a balíčkami.

Mostná bodovala

4.12.2014
Naša škola mala opäť dôvod na radosť. Naši žiaci boli úspešní v hodnotení ich zručností v oblasti informačných technológií.
V dňoch 20. a 21. novembra sa uskutočnil nultý ročník florbalového turnaja dievčat a chlapcov o putovný pohár riaditeľa školy pod názvom „ FLORBAL CUP MOSTNÁ“.