Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Zápis do 1. ročníka
Darujte 2% z dane
V rámci marca -mesiaca knihy sme 16. marec oslávili ako Deň ľudovej rozprávky. Deti čítali, kreslili, tvorili, hrali sa a menili na obľúbené postavy
Dňa 26. marca 2021 privítali žiaci 4. A triedy vytúženú jar pekným gestom – vysadili s pani učiteľkou v areáli školy okrasný krík, pajazmín.
28. marca oslavujeme Deň učiteľov.
Mesiac marec už roky spájame s KNIHOU - najväčším priateľom človeka.
Sčítanie sa končí už 31. marca.

Všetkovedko

18.3.2021
Výsledky celoslovenskej vedomostnej súťaže.
Aktuálne informácie pre žiakov 9. ročníka a ich zákonných zástupcov.
Pozrite sa, ako sa darilo šikovným a kreatívnym žiakom zo 4.A triedy, ktorí vypracovali nádherné projekty z nemeckého jazyka .
Zadania na túto tému sa ujali naši deviataci.
Online hodiny nemeckého jazyka.
Na našej škole bude prezenčné vyučovanie v 1. - 4. ročníku zachované aj od 8. 3. 2021 pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu.

2 % z dane

2.3.2021
Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2 % z Vašej dane.

Pohybom ku zdraviu

25.2.2021
Jednou z dôležitých súčastí budovania zdravia a imunity je pohybová aktivita.

Piatacké tvorenie

25.2.2021
Aj piataci vás pozývajú do galérie ich obrázkov.
Online cez aplikáciu ZOOM 10. marca 2021 od 16.00 a možnosť individuálnych konzultácií pre rodičov.