Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Zábavné popoludnie na kolobežkách prežili deti v ŠKD.
V rámci Týždňa zdravej výživy sa žiaci zapojili do akcie Jabĺčkový deň v ŠKD.

Bezpečne do školy

18.10.2023
Prednáška bola zameraná na dopravnú výchovu a bezpečnosť s ukážkami policajtov.
V dňoch od 9. do 13. októbra 2023 naša škola zorganizovala už tradičný jesenný zber papiera.

Halloween party

16.10.2023
27. 10. 2023 od 16.00 do 18.00.
V piatok 6. októbra navštívili naši žiaci Regionálny festival neprofesionálnych divadiel REGFEST 2023, ktorý organizovalo novozámocké Divadlo Paradox v priestoroch MO Matice slovenskej.
Ako každý rok, aj tentokrát sme oslávili tento krásny deň 26.september na našej škole ako sa patrí, každý po svojom.

Šarkaniáda

6.10.2023
6. októbra 2023 o 15.30 na školskom ihrisku.
Výstup na Zobor v sobotu 30. 9. 2023
Výsadba stromov a kríkov v areáli ZŠ Mostná v piatok 6. októbra 2023 o 15.00.
Opäť prichádza 14. októbra 2023 do ZŠ Mostná v Nových Zámkoch.
Cieľom exkurzie bolo priblížiť žiakom 4.B zvieratá nielen v ich skutočnej podobe, ale aj reálne podmienky chovu hospodárskych zvierat.

Vítanie prvákov

29.9.2023
26. septembra 2023 v kine Mier.
Od 9. do 13. októbra 2023. PRE VJAZD DO ŠKOLY POUŽITE HLAVNÚ BRÁNU Z ULICE F. KAPISZTÓRYHO.
V našej škole bude počas októbra už po štvrtýkrát prebiehať zbierka s názvom PONOŽKOVÝ OKTÓBER.