Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Šarkaniáda 2016

10.10.2016
Na Mostnej lietali šarkany
Vyhodnotenie tried a najlepších jednotlivcov.
Dňa 5.10. 2016 sa žiaci 5.B zúčastnili výsadby stromčekov na Čerešňovej ulici.
30. septembra sa na našej škole uskutočnili oslavy Európskeho dňa jazykov.
V utorok, 27.9.2016, sa v areáli Sihoť konali Majstrovstvá okresu Nové Zámky v cezpoľnom behu.
Iniciatíva Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe, do ktorej sa zapojili aj žiaci a učitelia našej školy.
Príhovor riaditeľa školy PaedDr. Petra Halmeša.