Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist
Tradičnú súťaž o živote a diele najvýznamnejšieho Novozámčana organizoval miestny odbor Matice slovenskej.
Čitateľský projekt žiakov 9. A

Učenie cez umenie

6.11.2018
9. 11. Odhalenie hlasu
Tak ako po iné roky, aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice z príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.
Výučba prispieva k tomu, aby človek vedel kriticky myslieť, analyzovať rôzne problémové situácie a hľadať nové riešenia či už samostatne alebo v tíme.
Vďaka kvalitnej proenvironmentálnej výučbe a aktivitám, ktoré sme navrhli a zrealizovali, sme boli ocenení. Dňa 17. októbra sme sa zúčastnili slávnostnej certifikácie
Pozývame Vás na výstavu celoškolského projektu Míľniky v dejinách Československa v priestoroch školy od 24. 10. 2018.
15. 10. – 19. 10. 2018
15.10.2018 sa aj žiaci s ŠKD zapojili do týždňa zdravej výživy.
Dňa 3.10.2018 sa žiaci 4. a, 4. b a 5. a zúčastnili zaujímavej exkurzie vo hvezdárni v Hurbanove.