Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Šarkaniáda 2022

17.10.2022
Dňa 14. októbra 2022 sa na školskom ihrisku konala tradičná šarkaniáda.
V školskom klube Kamarát sme sa rozhodli priblížiť žiakom tému dopravnej výchovy.

Šarkaniáda

6.10.2022
14. októbra 2022 o 15.00 hod. na školskom ihrisku.
Európsky deň jazykov na ZŠ Mostná už tradične oslavujeme 26.septembra. Tento rok nebol výnimkou ani na 1.stupni ZŠ.

Vítanie prvákov

30.9.2022
Dňa 27.9. 2022 sa v Kine Mier konalo oficiálne pasovanie žiakov štyroch prvých tried za právoplatných žiakov ZŠ na Mostnej ulici.
Pani vychovávateľky si pre žiakov v ŠKD pripravili množstvo zaujímavých aktivít.
Zber papiera sa uskutoční od 26. do 30. septembra 2022.

Plavecký výcvik

20.9.2022
Žiaci 3.A, 3.B, 3.C a 4.B triedy absolvovali od 12. 9. do 16. 9. základný plavecký kurz.
Organizačné pokyny pre rodičov budúcich prvákov.
Informácie pre žiakov a rodičov.
Dňa 30. júna sme sa slávnostne rozlúčili so školským rokom 2021/2022.
29. júna 2022
ĎAKUJEME !
Na hodinách Prvouky, Prírodovedy a Biológie sa žiaci učia aj o rastlinách.