Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Zápis do 1. ročníka
Darujte 2% z dane
Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky plánuje zorganizovať pre deti letný denný tábor od 1. do 8. júla 2022 (5 pracovných dni). Cena pobytu je 60 eur.
Riaditeľ školy poskytuje z organizačných dôvodov žiakom 8. a 9. ročníka Základnej školy, Mostná 3, Nové Zámky riaditeľské voľno dňa 18. mája 2022.
Naša škola sa zapojila do projektu Tanečná telesná výchova pod vedením Laciho Strikea a Street Dance Academy.
Naši žiaci sa zúčastnili krajského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Nových Zámkoch.
Žiaci 2.A triedy sa zúčastnili vo štvrtok 28. apríla 2022 exkurzie do Levíc, kde je zriadená v Odštepnom závode Lesná škola.
18. mája 2022

Deň Zeme 2022

26.4.2022
22. apríl patrí Dňu Zeme.

OZNAM

21.4.2022
Od 21. 4. sa bude využívať na vstup do budovy školy a odchod z budovy školy iba vchod pri šatníkoch.
Slávnostný koncert, ktorý sa uskutočnil v kine Mier dňa 4. 4. 2022 a vystúpili na ňom aj žiaci 1. A triedy ZŠ Mostná.

Ďakujeme

11.4.2022
V dňoch 4. a 5. apríla prebiehal v priestoroch našej školy zápis do 1. ročníka. Ďakujeme rodičom za prejavenú dôveru. Budúcim prvákom blahoželáme a tešíme sa na nich v septembri.
V duchu rozprávky „Cisárove nové šaty“ sa niesol piatkový večer v mestskej knižnici A. Bernoláka v Nových Zámkoch
REZERVUJTE SI TERMÍN NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA v našom rezervačnom systéme.
Vynikajúci úspech v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín
Riaditeľ školy poskytuje z organizačných dôvodov žiakom 7. a 8. ročníka Základnej školy, Mostná 3, Nové Zámky riaditeľské voľno dňa 6. apríla 2022.

Čo je to lapbook?

31.3.2022
Šikovní prváci vedia, že......