Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Od 1. - 7. júla 2020
Záverečná rozlúčka na konci školského roka 2019/2020 s našimi deviatakmi.

Takí sme boli

29.6.2020
Fotografie tried šk. r. 2019/2020

Letný tábor 2020

26.6.2020
Informácie pre rodičov
Tento školský rok nám priniesol nové situácie, na ktoré sme neboli vôbec pripravení. Hoci sme zažili asi najdlhšiu neprítomnosť v škole za celú jej históriu, boli sme radi, keď sa brány tej našej 22. júna otvorili pre každého žiaka.
Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky s účinnosťou od 22. 6. 2020 obnovuje školské vyučovanie pre žiakov šiesteho až deviatého ročníka.

Učíme sa vonku

15.6.2020
Vďaka učeniu vonku sa prirodzene prepojili školské predmety s realitou.
Záväzný záujem prosíme oznámiť do 18. 6. 2020
7. a 8. júla 2020 od 8.00, 9.00 alebo 10.00.
Oznam pre rodičov, ktorí zapísali dieťa na našu školu do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021.

Oznam pre rodičov

29.5.2020
PRED NÁSTUPOM DO ŠKOLY PRE ROČNÍKY 1. - 5. od 1. júna 2020
Nákup učebných pomôcok na budúci školský rok cez internet s doručením bezplatne do školy!
Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky s účinnosťou od 1. 6. 2020 obnovuje školské vyučovanie pre žiakov prvého až piateho ročníka a prevádzku školského klubu detí a školskej jedálne.
Prosíme o vyjadrenie záujmu o etickú - náboženskú výchovu, ŠKD a obedy v ŠJ v budúcom školskom roku prostredníctvom IŽK.
Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.