Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Najkrajšia trieda

22.12.2017
Na našej škole školský parlament vyhodnotil súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu
Žiaci 2.B, 3.A a 3.B triedy sa dňa 6. 12. vybrali do Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre. Múzeum tentoraz ponúkalo pre deti aktuálnu atrakciu – mikulášsky vláčik.

Mikuláš

4.12.2017
V sprievode nežných anjelikov a nezbedných čertov k nám v sobotu 2. decembra prišiel Mikuláš.
Vyhodnotenie projektov Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice a Záložka do kníh spája školy
Vyhodnotili sme súťaž iBobor
Pre deti z materských škôl sme 23. a 24. novembra pripravili športovo - zábavné dopoludnie.
Radosť z pohybu, svoju šikovnosť a obratnosť preukazujú naše deti školského klubu každý deň.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera!
Tradičná súťaž o živote a diele Antona Bernoláka sa uskutočnila v priestoroch Matice slovenskej.

Jabĺčkový deň

10.11.2017
Vyvážená strava bohatá na dostatok minerálov, bielkovín a vlákniny je veľmi dôležitá pre zdravý vývoj každého jedinca.

Halloween

3.11.2017
Party pre malých aj veľkých - 27. 10. 2017 od 15.30 do 18.00
23. októbra 2017 v rámci projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.

ŠARKANIÁDA

16.10.2017
V piatok 13. 10. nás navštívili šarkany
„Nehovor o tom, ako sa má jesť, ale jedz, ako sa patrí.“ (Epiktetos)
Zopakovať si informácie o bohatej histórii Nových Zámkov a oboznámiť s nimi aj návštevníkov a turistov bolo hlavným cieľom projektu s názvom „Prechádzka históriou Nových Zámkov“.