Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist
Vo štvrtok 27. 6. sme sa rozlúčili so žiakmi 9. ročníka.
Obec Palárikovo usporiadala Regionálnu amatérsku súťaž výtvarných prác na tému: "Ľudový muzikant", "Krojované dievča". V súťaži uspeli aj naši žiaci.
23. júna 2014 sa v priestoroch ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky uskutočnilo vyhodnotenie okresných kôl predmetových olympiád. V silnej konkurencii ostatných škôl naši žiaci výborne uspeli.
V stredu 25. júna sme vyhodnotili jarný zber papiera. Víťazné triedy dostali sladkú odmenu a jednotlivci knižné odmeny.

Deň rodiny 2014

26.6.2014
Popoludnie 20. júna 2014 sa od 15.00 h nieslo v znamení osláv Svetového Dňa rodiny.

Hurá táborenie!

25.6.2014
Školský výlet 5. A triedy v dňoch 20. - 22. júna 2014.
Poznáte Ranč na Striebornom jazere? Nachádza sa na okraji Galanty a 5. júna sa stal na celý deň rajom pre žiakov VI. A triedy.
Žiaci 6. - 9. ročníka zohrali v rámci osláv MDD turnaje vo vybíjanej, volejbale, florbale a futbale. Najlepšie družstvá boli ocenené diplomom a medailami .
Prvý júnový deň patrí všetkým deťom sveta. Deti malé, či veľké, všetky sa tešia na tento magický deň plný hier, zábav a prekvapení.
Streda 23.4. 2014 bol dlho očakávaný deň. 41 detí, 4 učitelia a pani zdravotníčka ZŠ na Mostnej ulici v Nových Zámkoch odchádzali do školy v prírode.