Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Cykloturistika

3.10.2015
Cyklistika priaznivo pôsobí na fyzickú kondíciu, zručnosť a celkový zdravotný stav detí. Motivuje deti ku športu v škole i mimo nej. Umožňuje deťom účasť na cyklistických, dopravných a zdravotných súťažiach.
Rada Európy vyhlásila 26.september za deň osláv jazykov už v roku 2001. Pri tejto príležitosti sa konajú rôzne aktivity pre deti, rozhlasové a televízne relácie.
"Keď končí sa spoločná cesta, smiech zanikol v tichu opustenej triedy, zostali po nás iba prázdne miesta, na zemi kúsok roztrúsenej kriedy. V pamäti zbieraš vzácne chvíle a v ušiach znie Ti ozvena krokov, poslednou stránkou triednej knihy zatváraš krásnych deväť rokov."
Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľného spoločníka mladých, či starých. Niekto knihy veršov, iní obrázkové knihy o zvieratkách, rozprávky bájky, či povesti.
15. 6. 2015 sa všetci žiaci školy zúčastnili netradičnej hodiny dejepisu.

Deň rodiny

18.6.2015
Piatok 12.6. bol pre našu školu opäť celkom výnimočný. Aj tento rok sme zorganizovali zábavné popoludnie, ktorého hlavnou myšlienkou bolo vytvoriť obrovskú rodinu naplnenú láskou a harmóniou.
Vyhodnotenie súťaže

Deň detí

5.6.2015
Prvý júnový deň patrí všetkým deťom sveta. Deti malé, či veľké, všetky sa tešia na tento magický deň plný hier, zábav a prekvapení.
Prvá detská prázdninová republika TRALALAND prijala deti Základnej školy na Mostnej ulici za svojich občanov.
Mostná získala 1. miesto!