Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist
V pondelok 2. septembra 2013 sa znova otvorili brány Základnej školy na Mostnej ulici. Začal sa nový školský rok.
27. júna sme sa v triedach a v kine Mier rozlúčili so žiakmi 9. ročníka
Žiaci našej školy nazbierali 24 037 kg papiera, čim zachránili 400 stromov. Víťazné triedy a jednotlivcov sme odmenili v stredu 26. júna.

Deň rodiny 2013

1.7.2013
21. júna sa na školskom dvore uskutočnilo už tradičné podujatie: Deň rodiny. Privítali sme na ňom nielen žiakov školy ale aj rodičov, súrodencov a starých rodičov.
11. 6. 2013 bola v IV. A otvorená hodina prírodovedy s využitím metódy CLIL.

Výchova umením

1.7.2013
Nový vyučovací predmet v 9. ročníku.
Oboznámenie sa s osobnosťami sv. Cyrila a Metoda, s históriou a vývinom hlaholiky. Písanie hlaholikou, ukážky a výklad znakov písma.
Prezentácia projektov z dejepisu sa uskutočnia v utorok 4. júna.
Dňa 31. 5. 2013 sa na ZŠ Mostná uskutočnila oslava Dňa detí so športovým zameraním Rozprávková cesta odvahy.
Aj tento rok sa žiaci našej školy zúčastnili ďalšieho ročníka Gymnastického 4-boja Nitrianskeho kraja, ktoré sa konalo v našej Gymnastickej hale G. Puškáša na Sihoti.