Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Európsky deň jazykov na ZŠ Mostná už tradične oslavujeme 26.septembra. Tento rok nebol výnimkou ani na 1.stupni ZŠ.

Vítanie prvákov

30.9.2022
Dňa 27.9. 2022 sa v Kine Mier konalo oficiálne pasovanie žiakov štyroch prvých tried za právoplatných žiakov ZŠ na Mostnej ulici.
Pani vychovávateľky si pre žiakov v ŠKD pripravili množstvo zaujímavých aktivít.
Zber papiera sa uskutoční od 26. do 30. septembra 2022.

Plavecký výcvik

20.9.2022
Žiaci 3.A, 3.B, 3.C a 4.B triedy absolvovali od 12. 9. do 16. 9. základný plavecký kurz.
Organizačné pokyny pre rodičov budúcich prvákov.
Informácie pre žiakov a rodičov.
Dňa 30. júna sme sa slávnostne rozlúčili so školským rokom 2021/2022.
29. júna 2022
ĎAKUJEME !
Na hodinách Prvouky, Prírodovedy a Biológie sa žiaci učia aj o rastlinách.
V duchu fair play, plní elánu, radosti a chuti si zašportovať sa žiaci 1. až 4. ročníka stretli 10. júna 2022 na štadióne Sihoť na Školskej športovej olympiáde.
Dňa 5. 5. 2022 si naši žiaci opäť zmerali svoje vedomosti s rovesníkmi zo škôl na celom Slovensku v medzinárodej súťaži v anglickom jazyku - ? ENGLISH STAR ?.
Informácie pre rodičov prihlásených detí.