Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Zápis do 1. ročníka 2023/2024
Predškolákov a ich rodičov pozývame na Deň otvorených dverí dňa 7. marca 2023 o 15.00 hod.
Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z Vašej dane.
Tento rok sa uskutočňuje už 69. ročník celoštátnej tejto postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy.
Dňa 17.1.2022 sa konalo okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského v Šuranoch, na ktorom sme sa zúčastnili s dvomi žiakmi našej školy.
Napriek veľkej chorobnosti detí v období chrípkovej epidémie sa nám podarilo zorganizovať školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko.

Rodičovský ples

19.1.2023
Predaj lístkov končí 30. 1. 2023.
Zmeny poplatkov za stravu.
ZMENA výšky príspevku za pobyt žiaka v ŠKD
Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je typická vianočná výzdoba, ktorá dotvára čaro Vianoc. Adventné vence patria bez pochýb k prvým dekoráciám v tomto období.
Recepty na vianočné pečivo
Prerušenie vyučovania od 12. 12. do 16. 12. 2022.

Rodičovský ples

7.12.2022
Predaj vstupeniek od 7. 12. 2022 na sekretariáte školy.
V sobotu 3. decembra potešil a obdaroval všetky deti v ZŠ Mostná Mikuláš.