Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist
Zápis do 1. ročníka

Učenie cez umenie

6.11.2018
9. 11. Odhalenie hlasu
Tak ako po iné roky, aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice z príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.
Výučba prispieva k tomu, aby človek vedel kriticky myslieť, analyzovať rôzne problémové situácie a hľadať nové riešenia či už samostatne alebo v tíme.
Vďaka kvalitnej proenvironmentálnej výučbe a aktivitám, ktoré sme navrhli a zrealizovali, sme boli ocenení. Dňa 17. októbra sme sa zúčastnili slávnostnej certifikácie
Pozývame Vás na výstavu celoškolského projektu Míľniky v dejinách Československa v priestoroch školy od 24. 10. 2018.
15. 10. – 19. 10. 2018
15.10.2018 sa aj žiaci s ŠKD zapojili do týždňa zdravej výživy.
Dňa 3.10.2018 sa žiaci 4. a, 4. b a 5. a zúčastnili zaujímavej exkurzie vo hvezdárni v Hurbanove.

Šarkaniáda

11.10.2018
5. októbra 2018 na školskom ihrisku.
Pre žiakov 5. - 9. ročníka sme 9. októbra 2018 pripravili školenie o online hrozbách a závislosti od internetu.