Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Zápis do 1. ročníka
Darujte 2% z dane
ŠJ bude uzavretá z dôvodu karantény minimálne do 26. 11. 2021. O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

Oznam pre rodičov

16.11.2021
ŠJ bude uzavretá z dôvodu karantény od 18. 11. do 23. 11. 2021.
V piatok 5. novembra zorganizoval Atletický club Nové Zámky Detský novozámocký olympijský kros pre 1. stupeň základných škôl. Naši žiaci získali cenné prvé miesta.
Dňa 15.10.2021 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry online formou
Cieľom celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.
Zber papiera sa uskutočnil 11. - 15. októbra 2021.

Halloween v ŠKD

1.11.2021
Halloween sme si užívali aj v družine.

Halloween

27.10.2021
Posledný deň pred jesennými prázdninami si žiaci užili party Halloween v triedach.

Apple day

26.10.2021
Keďže Medzinárodný deň jabĺk tradične pripadá na 21.októbra od roku 1990, počkali sme si na oslavu jabĺk a ovocných sadov v 1.-4.ročníkoch na Týždeň zdravej výživy.
“Miestnosť bez kníh je ako telo bez duše.”

Návšteva múzea

18.10.2021
Dňa 13. 10. navštívili žiaci 2. A Múzeum Jána Thaina.
Európsky týždeň športu je iniciatíva Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity - naša škola nemohla opäť chýbať

JABĹČKOVÝ DEŇ

13.10.2021
Tak ako každý rok, tak ani tento nebol výnimkou na zorganizovanie Jabĺčkového dňa v ŠKD.
V mene skautov 50. zboru Alexandra Dubčeka Nové Zámky by sme vás chceli informovať, že v našej škole prebieha opäť počas októbra zbierka s názvom PONOŽKOVÝ OKTÓBER.

Dopravná výchova

7.10.2021
Pre žiakov 2. ročníka.