Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist
Už tradične sa začiatkom februára konal ďalší ročník okresného kola dejepisnej olympiády. Zo školských kôl sa doň prebojovalo až 120 žiakov, ktorí súťažili v štyroch kategóriách.

Školský ples

16.2.2015
13. februára 2015
Je to predstavenie pre všetkých, ktorí veria, že vo svete fantázie sa dá nielen zabaviť, ale starí môžu omladnúť, malí narásť, slabí zmocnieť a hlúpi zmúdrieť.
Od 1. októbra 2014 pod záštitou riaditeľa školy prebieha školská súťaž o najlepšieho žiaka školy v dvoch kategóriách : vedomostno-umelecká a športová.
Mostná opäť úspešná!
Melódiu tradičnej piesne Fašiangy, Turíce... si pospevovalo skoro každé dieťa v našom fašiangovom sprievode. V piatok 6. februára 2015 sa na chodbe školy stretli princezné, tanečnice, zvieratká, piráti, filmové hviezdy a rozprávkové postavičky a za zvukov hrkálok ich Kráľ Matej odprevadil do jeho kráľovstva.
Ďakujeme všetkým rodičom budúcich prvákov, ktorí prišli zapísať svoje dieťa do našej ZŠ prvýkrát, ako aj rodičom, ktorí opätovne prejavili dôveru a spokojnosť s našou školou a rozhodli sa zapísať do našej školy svoje ďalšie dieťa. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Dni otvorených dverí pre deti novozámockých materských škôl.
Vo štvrtok 18. decembra zástupcovia žiackeho parlamentu bodovali vianočnú výzdobu tried.

Vianočný program

18.12.2014
Žiaci našej školy pripravili v stredu 17. decembra o 16.00 v klubovni školy vianočný program pre rodičov, starých rodičov, tety, ujov ...