Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Zápis do 1. ročníka
Darujte 2% z dane
V mesiaci február sa prváci opäť stretli v priestoroch Mestskej knižnice A. Bernoláka s vílou Krasomilou.
Robiť projekty v angličtine si vyžaduje nápaditosť zo strany žiakov a odborné vedenie zo strany učiteľa. Iba vtedy sa úspech dostaví.

Všedkovedko

12.2.2019
O titul najmúdrejšieho medzi najbystrejšími tento rok zabojovalo aj 29 žiakov z našej školy.
V 1.B triede pod vianočným stromčekom zostal jeden darček nerozbalený. Čakal na svojich prváčikov, kým sa vrátia z prázdnin.
Lyžiarsky kurz vo Vyšnej Boci v hoteli Barbora
Dňa 21. novembra 2018 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili celoštátneho testovania vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.
Od 21.1 – 25.1. 2019 na našej škole prebiehal projekt Educate Slovakia.

Živá škola

31.1.2019
V školskom roku 2019/2020 ponúkame zápis detí do 1. ročníka a prestup do 2. ročníka.
Súčasťou našej mikulášskej soboty bola aj súťaž o najchutnejšie vianočné pečivo. Ponúkame Vám jej vyhodnotenie a recepty.
V sobotu 1. decembra 2018 potešil a obdaroval všetky deti svätý Mikuláš.
Rozprávkové popoludnie v ŠKD bolo príležitosťou pre deti prvých ročnkov, tretích ročníkov a 2.C triedy zažiť ako sa na hrade v rozprávke žije.
Týmito slovami sa začalo popoludnie pre deti 2. a 4. ročníkov v ŠKD
RIADITEĽ ŠKOLY V RUKÁCH KUKLÁČOV
V dňoch od 23. do 30. septembra sa v 38 krajinách Európy konal Európsky týždeň športu. V rámci tejto kampane sa aj naša škola zapojila do rôznych pohybových aktivít.
Tradičnú súťaž o živote a diele najvýznamnejšieho Novozámčana organizoval miestny odbor Matice slovenskej.