Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Hodnotenie žiakov

18.4.2020
Hodnotenie žiakov Základnej školy, Mostná 3, Nové Zámky v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.
Informácie pre deviatakov a ich rodičov.

Oznam

6.4.2020
Stránkové hodiny počas prerušenia vyučovania.
Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy, Mostná 3, Nové Zámky sa uskutoční 21. apríla 2020
Školy ostanú zatvorené až do odvolania
Postup, ako prihlásiť Vaše dieťa pomocou elektronickej prihlášky do našej školy. NOVÝ TERMÍN ZÁPISU - 21. apríla 2020!

Oznam pre rodičov

22.3.2020
Informácie pre rodičov o zabezpečovaní domáceho štúdia žiakov.
Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach.
Od 13. 3. 2020 (piatok).
Na základe opatrení, ktoré prijalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR k šíreniu koronavírusu pre školy a verejných vyhlášok, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 9. 3. 2020 škola prijíma opatrenia.
Ministerstvo školstva vydalo druhé usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu
Dňa 4.3.2020 sa žiačky siedmeho ročníka zúčastnili v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch besedy so začínajúcou mladou autorkou Simonou Kutišovou.
Dňa 27.2.2020 sme sa zúčastnili obvodného kola v umeleckom prednese poézie.
Celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov stredných škôl