Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist
Darujte 2% z Vašej dane našej škole
Deň otvorených dverí
Ďakujeme všetkým rodičom budúcich prvákov, ktorí prišli zapísať svoje dieťa do našej ZŠ prvýkrát, ako aj rodičom, ktorí opätovne prejavili dôveru a spokojnosť s našou školou a rozhodli sa zapísať do našej školy svoje ďalšie dieťa. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Dni otvorených dverí pre deti novozámockých materských škôl.
Vo štvrtok 18. decembra zástupcovia žiackeho parlamentu bodovali vianočnú výzdobu tried.

Vianočný program

18.12.2014
Žiaci našej školy pripravili v stredu 17. decembra o 16.00 v klubovni školy vianočný program pre rodičov, starých rodičov, tety, ujov ...
V dňoch 8. - 9. decembra 2014 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.

Reč sochy

18.12.2014
Ďalšiu výstavu v Galérii umenia Ernesta Zmetáka navštívili žiaci 9. C už v trochu vianočnej nálade 17. decembra 2014.

Šaliansky Maťko

17.12.2014
Ďalší ročník recitátorskej súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského sa uskutočnil 11. decembra.
Už tradične sa zapája naša škola do celoslovenskej súťaže iBobor, ktorej cieľom je podporiť záujem žiakov o informačné a komunikačné technológie. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.