Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

30. júna 2016
Vyhodnotenie súťaže.
Účelové cvičenie 24. 6. 2016

Fotografie tried

27.6.2016
Školský rok 2015/2016

Mostná v Krakowe

20.6.2016
Návšteva najkrajšieho mesta v Poľsku je na našej škole už tradíciou.
3. júna 2016