Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

2 percentá z dane pre školu
Zápis do 1. ročníka 2023/2024
17. mája sa v 2. A uskutočnila otvorená hodina prvouky.
Dňa 19.5.2017 sa naša škola zapojila do celosvetovej kampane FOODREVOLUTION DAY, ktorú založil svetoznámy šéfkuchár Jamie Oliver.
Atletika – kráľovná športov - je jeden zo základných a najstarších športov. Je nevyhnutným predpokladom pre väčšinu športov.
Jarné mesiace aj tohto roka boli popretkávané gymnastickými súťažami od okresných kôl až po vrcholovú súťaž – Majstrovstvá Slovenskej republiky, ktorá sa konala 3.- 4. mája v obci Svätý Peter.
Mesiac apríl je venovaný medzinárodným knihám a rozprávkam.
Naše marcové aktivity pokračovali zaujímavým podujatím, ktoré pripravili žiaci 9.A pre svojich mladších spolužiakov – prvákov a tretiakov.
Marec je od roku 1955 venovaný knihám. A tak sme pripravili niekoľko zaujímavých aktivít.
V dnešnej dobe si čoraz viac uvedomujeme, aké je dôležité, aby mladí dospievajúci ľudia čítali knihy.
Dňa 29.3. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády v kategórii E.
Šermiarsko-divadelná kumpánia Via historica zavítala na Mostnú, aby zábavnou formou previedla malých i veľkých žiakov našimi národnými dejinami.
Ďalší výrazný úspech našich žiačok na krajskom kole Dejepisnej olympiády.
Dňa 17.3. 2017 žiaci ôsmeho ročníka navštívili Prírodovedné múzeum v Bratislave.

Zelená škola

13.3.2017
Naša škola sa zapojila do medzinárodného certifikačného projektu Zelená škola.
Všetky deti sa tešia na prázdninové radovánky. Jarné prázdniny sú vhodnou príležitosťou na oddych a zaujímavé prežitie tohto obdobia.
Dňa 16.2.2017 sa na Gymnáziu Golianova v Nitre uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.