Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Každý rok organizuje naša škola už tradične súťaže v gymnastickom štvorboji.
Informácie pre rodičov predškolákov.
Od 15. apríla do 17. apríla 2019 a od 24. apríla do 26. apríla 2019.

Svetový deň vody

21.3.2019
22. marca - obleč si niečo modré!
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa uskutoční v stredu 3. apríla 2019.
V tomto ročníku sa do súťaže zapojilo 12 454 žiakov z 560 škôl z celého Slovenska. Medzi nimi bolo i 11 žiakov našej školy.
Okresné kolo Dejepisnej olympiády organizovala naša škola.
1. a 2. apríla 2019 od 8.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00. Predškolákov a ich rodičov pozývame na Deň otvorených dverí 13. marca 2019 od 15.00 do 17.00.
Dňa 20.2. našu školu navštívili princezné, šašovia a rôzne zvieratká, Masky sa obecenstvu postupne predstavili a hneď nastúpili na rôzne pripravené súťaže, kde ukázali svoju obratnosti a šikovnosť, a už sa zavírili v rytme tanca.
V mesiaci február sa prváci opäť stretli v priestoroch Mestskej knižnice A. Bernoláka s vílou Krasomilou.
Robiť projekty v angličtine si vyžaduje nápaditosť zo strany žiakov a odborné vedenie zo strany učiteľa. Iba vtedy sa úspech dostaví.

Všedkovedko

12.2.2019
O titul najmúdrejšieho medzi najbystrejšími tento rok zabojovalo aj 29 žiakov z našej školy.
V 1.B triede pod vianočným stromčekom zostal jeden darček nerozbalený. Čakal na svojich prváčikov, kým sa vrátia z prázdnin.
Lyžiarsky kurz vo Vyšnej Boci v hoteli Barbora
Dňa 21. novembra 2018 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili celoštátneho testovania vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.