Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Zápis do 1. ročníka
Darujte 2% z dane

Linky pomoci

19.1.2021
Telefonické a e-mailové kontakty na odborníkov z pomáhajúcich profesií, ktorí poskytujú pomoc a pomáhajú zvládnuť mimoriadnu situáciu.

OZNAM

15.1.2021
Prevádzka ŠKD od 18. 1. 2021
Deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní
Informácie pre rodičov o plánovanej prevádzke ŠKD na našej škole od 18. 1. 2021
Ministerstvo školstva zverejnilo plán na návrat detí do škôl. Závisí však od aktuálnej situácie.

Jedličková

18.12.2020
Žiaci si užili posledný deň v škole pred prázdninami pri vysvietenom vianočnom stromčeku.
Prieskum v súvislosti s otvorením školy v januári 2021, ak bude otvorenie školy pre žiakov 5. – 9. ročníka podmienené testovaním žiakov a jedného zákonného zástupcu.
Na hodinách prírodovedy v 4. ročníku
Zmena termínu vianočných prázdnin a pokyny k vyučovaniu. POLROČNÉ PRÁZDNINY v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia.
Tešíme sa všetci, ale najmä deti ...
Pokračuje dištančnou formou.

Advent

8.12.2020
Advent je čarovným obdobím príprav a čakania na najkrajšie sviatky v roku – Vianoce.
Vianoce sa blížia a aj my sme pomáhali s výzdobou nášho mesta.
Na svätého Mikuláša už je zima celá naša.
O významných osobnostiach sa žiaci oboznamovali prostredníctvom prezentácii, encyklopédii či projektov, ktoré si vytvárali.