Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Mačka vo vreci

20.4.2021
Zapojte sa do skvelej akcie ihrysko.sk a podporte našu školu či školský klub!

COVID - 19

18.4.2021
Pravidlá pre školy od 19. 4.
Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky s účinnosťou od 19. 4. 2021 obnovuje školské vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka.
Žiaci si priniesli do ŠKD svoje obľúbené knihy.

Deň v modrom

7.4.2021
22. marec je Svetový deň vody. Je oslavou úcty a pokory k najobyčajnejšej kvapaline na našej planéte.
Naša žiačka je úspešnou riešiteľkou krajského kola MO.
Štvrtáci si pripravili projekty o Slovensku.
Benátky severu deviatakov očarili svojou históriou, kultúrnymi pamiatkami, ktoré predstavili vo svojich projektoch.
V rámci marca -mesiaca knihy sme 16. marec oslávili ako Deň ľudovej rozprávky. Deti čítali, kreslili, tvorili, hrali sa a menili na obľúbené postavy
Dňa 26. marca 2021 privítali žiaci 4. A triedy vytúženú jar pekným gestom – vysadili s pani učiteľkou v areáli školy okrasný krík, pajazmín.
28. marca oslavujeme Deň učiteľov.
Mesiac marec už roky spájame s KNIHOU - najväčším priateľom človeka.
Sčítanie sa končí už 31. marca.

Všetkovedko

18.3.2021
Výsledky celoslovenskej vedomostnej súťaže.
Aktuálne informácie pre žiakov 9. ročníka a ich zákonných zástupcov.