Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

V školskom roku 2018/2019 bude na našej škole už tradične prebiehať výučba krúžku TVORIVOSTI. Avšak tento rok bude vďaka Nadácii poštovej banky /NPB/a ich grantovému programu „Nápad pre folklór“ iný.

Zelená škola

13.9.2018
Naša škola bola počas 2 rokov zapojená do programu Zelená škola s témou odpad.
Slávnostné otvorenie šk. r. 2018/2019
Platný od 1. 9. 2018
2018/2019
Zošity, perá, pomôcky potrebné pri vyučovaní ...
3. septembra 2018 o 8.00 pred budovou školy.
Od septembra 2018 pod vedením Tenisovej akadémie Mgr. Vladimíra Poláka v telocvični ZŠ Mostná.
Príhovor riaditeľa školy PaedDr. Petra Halmeša. Slávnostné ukončenie šk. r. 2017/2018 a oceňovanie najúspešnejších žiakov.
28. júna 2018
Finančná podpora nadácie Volkswagennám pomohla vymeniť staré pomôcky za nové.
30. mája navštívili naši deviataci Energoland v Mochovciach - novú dimenziu zábavy

KOMPARO 2017/218

20.6.2018
4. mája 2018 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili testovania v rámci projektu KOMPARO.

EXIT TOUR

19.6.2018
Na našej škole 8. 6. 2018
3 - dňový poznávací zájazd.