Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Vyhodnotili sme súťaž iBobor
Pre deti z materských škôl sme 23. a 24. novembra pripravili športovo - zábavné dopoludnie.
Radosť z pohybu, svoju šikovnosť a obratnosť preukazujú naše deti školského klubu každý deň.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera!
Tradičná súťaž o živote a diele Antona Bernoláka sa uskutočnila v priestoroch Matice slovenskej.

Jabĺčkový deň

10.11.2017
Vyvážená strava bohatá na dostatok minerálov, bielkovín a vlákniny je veľmi dôležitá pre zdravý vývoj každého jedinca.

Halloween

3.11.2017
Party pre malých aj veľkých - 27. 10. 2017 od 15.30 do 18.00
23. októbra 2017 v rámci projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.

ŠARKANIÁDA

16.10.2017
V piatok 13. 10. nás navštívili šarkany
„Nehovor o tom, ako sa má jesť, ale jedz, ako sa patrí.“ (Epiktetos)
Zopakovať si informácie o bohatej histórii Nových Zámkov a oboznámiť s nimi aj návštevníkov a turistov bolo hlavným cieľom projektu s názvom „Prechádzka históriou Nových Zámkov“.
Dňa 28.9. – vo štvrtok sa žiaci deviateho ročníka presvedčili, že naozaj platí stará známa fráza: raz vidieť je lepšie ako sto krát počuť!
Dňa 29.9. sa na našej škole konal Európsky deň jazykov.
Vyhodnotenie súťaže.
Hejného metóda vyučovania matematiky od školského roka 2017/2018 v prvom ročníku.