Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Zápis do 1. ročníka
Darujte 2% z dane
Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky s účinnosťou od 1. 6. 2020 obnovuje školské vyučovanie pre žiakov prvého až piateho ročníka a prevádzku školského klubu detí a školskej jedálne.
Prosíme o vyjadrenie záujmu o etickú - náboženskú výchovu, ŠKD a obedy v ŠJ v budúcom školskom roku prostredníctvom IŽK.
Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.
Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku pre 1. stupeň ZŠ, s nástupom od 1. 9. 2020.

Ďakujeme

27.4.2020
Za prejavenú dôveru všetkým rodičom, ktorí zapísali svoje dieťa na našu školu!

Jazykový kvet

20.4.2020
3 – násobný úspech z krajského finále

Hodnotenie žiakov

18.4.2020
Hodnotenie žiakov Základnej školy, Mostná 3, Nové Zámky v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.
Informácie pre deviatakov a ich rodičov.

Oznam

6.4.2020
Stránkové hodiny počas prerušenia vyučovania.
Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy, Mostná 3, Nové Zámky sa uskutoční 21. apríla 2020
Školy ostanú zatvorené až do odvolania
Postup, ako prihlásiť Vaše dieťa pomocou elektronickej prihlášky do našej školy. NOVÝ TERMÍN ZÁPISU - 21. apríla 2020!

Oznam pre rodičov

22.3.2020
Informácie pre rodičov o zabezpečovaní domáceho štúdia žiakov.
Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach.
Od 13. 3. 2020 (piatok).