Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Zmena sa týka tried, ktorých RZ sa malo uskutočniť vo štvrtok 1. 10. o 16.30
Zmeny od 1. 10. 2020

Zber papiera

25.9.2020
Zber papiera bude v našej škole prebiehať od 5. - do 9. októbra 2020.
POZOR ZMENA - budú v dňoch 29. 9. a 30. 9. 2020. Triedne schôdzky Rodičovského združenia z 1. 10. o 16.30 sa prekladajú na 30. 9. (streda) o 17.00.

Oznam

17.9.2020
Dňa 21. 9. 2020 sa nebude variť obed v školskej jedálni.
Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
Finalistkou TOP 30 ocenenia Učiteľ Slovenska je aj naša pani učiteľka Mirka Okuliarová.
Pri príležitosti otvorenia šk. r. 2020/2021.
Od 2. 9. 2020 – bude prebiehať riadne školské vyučovanie. Dochádzka žiakov na vyučovanie je povinná. Pri príprave šk. r. 2020/2021 sa zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie.
V stredu 2. septembra 2020 od 8.00 v triedach.
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 - pokyny a usmernenia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.
Základná škola Mostná 3, Nové Zámky príjme na polovičný úväzok do pracovného pomeru špeciálneho pedagóga, s nástupom od 1.9.2020.
Od 1. - 7. júla 2020
Záverečná rozlúčka na konci školského roka 2019/2020 s našimi deviatakmi.

Takí sme boli

29.6.2020
Fotografie tried šk. r. 2019/2020