Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Zápis do 1. ročníka
Darujte 2% z dane
Organizačné pokyny pre rodičov budúcich prvákov.
Informácie pre žiakov a rodičov.
Dňa 30. júna sme sa slávnostne rozlúčili so školským rokom 2021/2022.
29. júna 2022
ĎAKUJEME !
Na hodinách Prvouky, Prírodovedy a Biológie sa žiaci učia aj o rastlinách.
V duchu fair play, plní elánu, radosti a chuti si zašportovať sa žiaci 1. až 4. ročníka stretli 10. júna 2022 na štadióne Sihoť na Školskej športovej olympiáde.
Dňa 5. 5. 2022 si naši žiaci opäť zmerali svoje vedomosti s rovesníkmi zo škôl na celom Slovensku v medzinárodej súťaži v anglickom jazyku - ? ENGLISH STAR ?.
Informácie pre rodičov prihlásených detí.
V školskom klube KAMARÁT sa konalo pohybové popoludnie plné zábavy a hier.
je názov regionálnej súťaže, ktorú vyhlásila Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch.
Aj menší žiaci sú šikovní a pozor na nich, keď vyrastú . Stanú sa z nich výborní angličtinári.

KLOKANKO 2022

17.6.2022
Súťaž je určená pre všetky deti, ktoré navštevujú základnú aj strednú školu. Tento rok sa z našej školy do súťaže prihlásilo skoro 100 súťažiacich z prvého aj druhého stupňa.
Prvého júna žiaci našej školy oslávili svoj sviatok netradične. Spolu so svojimi miláčikmi.