Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Rodičovský ples

19.1.2023
Predaj lístkov končí 30. 1. 2023.
Zmeny poplatkov za stravu.
ZMENA výšky príspevku za pobyt žiaka v ŠKD
Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je typická vianočná výzdoba, ktorá dotvára čaro Vianoc. Adventné vence patria bez pochýb k prvým dekoráciám v tomto období.
Recepty na vianočné pečivo
Prerušenie vyučovania od 12. 12. do 16. 12. 2022.

Rodičovský ples

7.12.2022
Predaj vstupeniek od 7. 12. 2022 na sekretariáte školy.
V sobotu 3. decembra potešil a obdaroval všetky deti v ZŠ Mostná Mikuláš.
Naši žiaci sa s nadšením zapojili do aktivity Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.
Zážitky žiakov 2. A v tomto školskom roku.
V tomto roku si pripomíname 260. výročie narodenia kňaza, jazykovedca a kodifikátora slovenského jazyka Antona Bernoláka. Jedna z najvýznamnejších osobností našej histórie pôsobila v Nových Zámkoch.
V sobotu 3. decembra 2022 o 10.00 hod. v budove školy.
Naši tretiaci a štvrtáci sa nielen usilovne učili, ale aj aktívne športovali.